Załęska Hałda

0

Załęska Hałda - dawniej południowo-zachodnia część Załęża, obecnie część dzielnic: Załęże, Brynów i Osiedla Witosa.

Jej historia sięga początku rozwoju pobliskiej kopalni. KWK Kleofas na południowo-zachodniej części Załęża tworzyła hałdy - stąd też nazwa Załęska Hałda. W latach 90. XX wieku część Załęża/Załęskiej Hałdy (położona po południowej stronie obecnej Autostrady A4) została włączona do dzielnicy Brynów, a część położona po północno-zachodniej stronie autostrady, czyli Osiedle Witosa stało się osobną jednostką administracyjną. Mała część Załęskiej Hałdy nadal jest w dzielnicy Załęże.