Kościół św. Cyryla i Metodego

0

Parafia św. Cyryla i Metodego w Załęskiej Hałdzie − parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Cyryla i Metodego w katowickiej dzielnicy Załęska Hałda-Brynów. Znajduje się ona w zachodniej części Katowic obejmuje ona swoim zasięgiem południową część Załęskiej Hałdy. Parafia liczy 638 wiernych, a kościół parafialny znajduje się przy ul. Bocheńskiego 147.

Czytaj dalej

Parafia św. Cyryla i Metodego w Załęskiej Hałdzie − parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Cyryla i Metodego w katowickiej dzielnicy Załęska Hałda-Brynów. Znajduje się ona w zachodniej części Katowic obejmuje ona swoim zasięgiem południową część Załęskiej Hałdy. Parafia liczy 638 wiernych, a kościół parafialny znajduje się przy ul. Bocheńskiego 147.

Historia

Początkowo wierni z Załęskiej Hałdy uczęszczali do kościoła św. Józefa na Załężu, do którego przynależeli. W 1936 r. księża z parafii św. Józefa w Załężu rozpoczęli dojeżdżać do Załęskiej Hałdy na niedzielną Msze św. w salce Güntera, którą wynajął proboszcz z Załęża ks. Józef Kubis. Od tego też roku datuje się patronat kaplicy: św. Cyryl i Metody. Dawna kaplica została po wojnie zamieniona na dom mieszkalny, a obecny kościół powstał po adaptacji budynku cegielni. Aktu poświęcenia dokonał 11 września 1945 r. biskup Stanisław Adamski. Tymczasowy kościół rozbudowano w latach 1956-1984. Po wojnie warunki pracy duszpasterskiej uległy zmianie – stały się wręcz misyjne ze względu na wielką grupę Polaków, którzy wrócili do kraju z Francji i osiedlili się na terenie Załęskiej Hałdy. Większość z nich zamieszkała w domkach fińskich, w miejsce których pod koniec lat 70. w miejsce domków fińskich wybudowano Osiedle Witosa.

Kościół

Kościół powstał w 1945 r. w budynku dawnej cegielni. Głównymi architektami kościoła byli pierwsi proboszczowie (ks. Marian Głazek i ks. Zygmunt Bauer). Obrazy św. Cyryla i Metodego są dziełem artysty Kołodziejczyka z Chorzowa. Współczesny wystrój wnętrza pochodzi z 1984 r. Jedynym godnym uwagi zabytkiem w tej części Katowic jest przydrożny krzyż z 1891 r., ufundowany za dobrowolne składki gminy Załęskiej Hałdy.

Z parafii pochodzi arcybiskup Stanisław Szymecki, były metropolita białostocki. Obecny wystój pochodzi z lat 80. XX w. i zawdzięcza go ks. proboszczowi Brunonowi Franielczykowi.

Duszpasterze

 • ks. Teodor Lichota, lokalista 1942−1943
 • ks. Stefan Śmigielski OMI, lokalista 1943−1945
 • ks. Julian Maruszewski, lokalista 1945
 • ks. Marian Gazek, kuratus 1945−1949
 • ks. Zygmunt Bauer, administrator 1949−1959
 • ks. Karol Machnik, kuratus 1959−1979
 • ks. Brunon Franielczyk 1979−1982
 • ks. Ryszard Anczok 1982−1984
 • ks. Tadeusz Jaskółka 1984−1990
 • ks. Adam Zowada 1990−1991
 • ks. Michał Matejczyk, administrator 1991−1992
 • ks. Henryk Białas, administrator 1992−1993, proboszcz 1993 - 2011
 • ks. Adam Kępowicz, proboszcz 2011 - nadal

Kościół św. Cyryla i Metodego - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.