Katowice - Szczyty

Wzgórze Beaty − wzniesienie o wysokości 334,5 m n.p.m położone na terenie Katowic, w Parku im. Tadeusza Kościuszki.
Wzgórze Wandy jest to najwyżej położony punkt Katowic (357 m n.p.m.). Znajduje się ono na terenie dzielnicy Murcki w Lesie Murckowskim przy trasie rowerowej nr 101. Porastają je lasy bukowe z okazami, których wiek sięga 300 lat. Lasy te stanowią rezerwat przyrody zwany Las Murckowski.