Powiat cieszyński - Szczyty

Strony

Barania Góra położona jest w południowo-wschodniej części Beskidu Śląskiego, drugi (po Skrzycznem) pod względem wysokości szczyt tego pasma. Jego wysokość to 1220m n.p.m. Jednocześnie jest najwyższym szczytem polskiej części Śląska Cieszyńskiego i polskiego Górnego Śląska.
Wielka Czantoria (czes. Velká Čantoryje, niem. Großer Czantory-Berg, 995 m n.p.m.) – najwyższe wzniesienie Pasma Czantorii w Beskidzie Śląskim, dominujące w północnej części tego pasma.
Tuł (621 m n.p.m.) – niewysoki szczyt na Pogórzu Cieszyńskim w wododziale Wisły i Odry, na wschód od Lesznej Górnej. Orograficznie znajduje się w grzbiecie, stanowiącym przedłużenie pasma Czantorii w Beskidzie Śląskim.
Cieszyn, Zamkowa
Telefon: 33 851 08 21
Góra Zamkowa w Cieszynie (zwana też Wzgórzem Zamkowym, 298 m n.p.m.) – niewielkie wzniesienie o stromych zboczach, położone na Pogórzu Śląskim w centrum miasta Cieszyna, w widłach rzek Olzy na południu i Bobrówki na północy, tuż przy granicy z Czechami.
Żar (688 m n.p.m.) - północno-wschodni, niższy wierzchołek Lipowskiego Gronia w paśmie Równicy w Beskidzie Śląskim. Nazwa związana z dawną gospodarką żarową (wypaleniskową), spotykana w całych Beskidach. Przez Żar biegnie szlak ze Skoczowa na Równicę.
Mała Czantoria (866 m n.p.m.) – szczyt w głównym grzbiecie Pasma Czantorii w Beskidzie Śląskim, niecałe 3 km na północny zachód od Wielkiej Czantorii. Pierwszy, licząc od północy, "beskidzki" szczyt w wododziale Wisły i Odry.
Koczy Zamek (847 m n.p.m.) – niezalesione wzgórze w obrębie Bramy Koniakowskiej w południowej części Beskidu Śląskiego.
Gańczorka (909 m n.p.m.) – wyraźny, prawie w całości zalesiony szczyt w głównym grzbiecie Beskidu Śląskiego, pierwszy na południe licząc od zwornikowej Karolówki.
Lipowski Groń (743 m n.p.m.) – wybitna, chociaż niewysoka, dwuwierzchołkowa góra, kończąca na północy Pasmo Równicy w Beskidzie Śląskim.
Zadni Groń (728 m n.p.m.) – kopcowate, zalesione wzniesienie w Beskidzie Śląskim, w ramieniu Kozińców na terenie miasta Wisły. Wzniesienie to wyrasta w kierunku północno-wschodnim od szczytu Kubalonki i opada swymi stokami nad jezioro zaporowe w Wiśle Czarnem – Jezioro Czerniańskie.
Jaworzyna (też: Skałka; 1020 m n.p.m.) – niewybitne wzniesienie w masywie Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim, w niezbyt wyraźnym w tej części grzbiecie, opadającym od zwornikowego Wierchu Wisełki w kierunku południowo-wschodnim, nad dolinę Kamesznickiego Potoku.
Skalica - charakterystyczny, zalesiony szczyt górski o wysokości 487 m n.p.m. w Beskidzie Śląskim w Ustroniu. Wznosi się tuż nad prawym brzegiem Wisły, na wprost wylotu doliny Poniwca. Stanowi zakończenie południowo-zachodniego ramienia Pasma Równicy.
Złoty Groń (710 m n.p.m.) – góra w Beskidzie Śląskim, na terenie Istebnej. Stanowi kulminację krótkiego grzbietu, odchodzącego na tzw. Beskidzie od głównego wododziału karpackiego w kierunku północnym, nad dolinę Olzy.
Filipionki (779 m n.p.m.) – niewielkie, zalesione wzniesienie w Beskidzie Śląskim, wyrastające z południowych stoków grzbietu wododziału Wisły i Olzy na zachód od zwornikowej Karolówki, poniżej istebniańskiego przysiółka Pietraszonka.
Karolówka (931 m n.p.m.) – mało wyróżniające się w terenie, całkowicie zalesione wzniesienie w Beskidzie Śląskim, w głównym wododziale Polski (rozdzielającym dorzecza Wisły i Odry), na granicy Wisły, Istebnej i Kamesznicy.
Tyniok (892 m n.p.m.) – dwuwierzchołkowy szczyt w głównym grzbiecie Beskidu Śląskiego, wznoszący się bezpośrednio na północ od Przełęczy Koniakowskiej. Zalesiony wierzchołek wschodni jest niższy zaledwie o 2 m od wierzchołka zachodniego, pokrytego polami i pastwiskami.
Ochodzita (895 m n.p.m.) – wybitna, bezleśna góra o kopulastym kształcie w Beskidzie Śląskim, wznosząca się w głównym grzbiecie karpackim na terenie Koniakowa. Stanowi zwornik dla odgałęziającego się tu ku północy właściwego grzbietu Beskidu Śląskiego.
Orłowa (813 m n.p.m.) - góra w Beskidzie Śląskim, w północnej części Pasma Równicy.
Równica – szczyt górski o wysokości 885 m n.p.m. w odgałęzieniu Pasma Wiślańskiego w Beskidzie Śląskim położony pomiędzy dolinami Wisły i Brennicy. Stoki i sam wierzchołek są porośnięte lasami, głównie bukowymi i mieszanymi.
Kubalonka (830 m n.p.m.) – zalesiony, niewybitny szczyt o dwóch spłaszczonych wierzchołkach, wznoszący się w Paśmie Baraniej Góry w Beskidzie Ślaskim, tuż na północny wschód od przełęczy Kubalonka.

Strony