Powiat cieszyński - Rozrywka

Wielka Czantoria (czes. Velká Čantoryje, niem. Großer Czantory-Berg, 995 m n.p.m.) – najwyższe wzniesienie Pasma Czantorii w Beskidzie Śląskim, dominujące w północnej części tego pasma.
Skoczów, Rynek 2
Telefon: 33 8530813
Muzeum Jana Sarkandra w Skoczowie – muzeum parafialne w Skoczowie, poświęcone postaci św. Jana Sarkandra, którego kult zaczął się rozpowszechniać na Śląsku i Morawach od męczeńskiej śmierci w 1620 r.
Ustroń, Hutnicza 3
Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego – muzeum w Ustroniu, w którym zgromadzono eksponaty dotyczące hutnictwa i kuźnictwa, etnografii i sztuki oraz lecznictwa uzdrowiskowego.
Cieszyn, Plac Teatralny 1
Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie – znajduje się na Placu Teatralnym w Cieszynie.
Jaworzynka, Gorzołki, 720
Muzeum Regionalne "Na Grapie" w Jaworzynce – prywatne muzeum położone w Jaworzynce, na terenie przysiółka Gorzołki.
Cieszyn, Głęboka 50
Muzeum Drukarstwa w Cieszynie powstało w 1996 dla upamiętnienia tradycji drukarskich na Śląsku Cieszyńskim. W swoich zbiorach posiada maszynę typograficzną z zestawem czcionek, matryc chemigraficznych i drzeworytniczych, prasy dociskowe i urządzenia introligatorskie.
Cieszyn, Tadeusza Regera 6
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie to jedno z najstarszych muzeów publicznych w Europie Środkowej i najstarsze muzeum publiczne w Polsce, założone przez ks. Leopolda Jana Szersznika w roku 1802.
Wisła, pl. Stellera 1
Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle – muzeum położone w Wiśle, stanowiące oddział Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.
Koniaków, Szańce 550
Muzeum Koronki – Izba Pamięci Marii Gwarek w Koniakowie – muzeum położone w Koniakowie, na terenie przysiółka Szańce. Poświęcone jest osobie Marii Gwarek – wybitnej koniakowskiej koronkarki.
Istebna, Wojtosze, 824
Telefon: +48 33 855 62 31
Istebna, Wilcze, 340
Izba Pamięci Jerzego Kukuczki w Istebnej – prywatne muzeum poświęcone wybitnemu polskiemu himalaiście Jerzemu Kukuczce. Obecnie prowadzone jest przez jego żonę, Cecylię.
Skoczów, Fabryczna 5
Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie – muzeum położone w Skoczowie, stanowiące oddział Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. Placówka mieści się w zabytkowej XVIII-wiecznej kamienicy. Jego otwarcie miało miejsce w dniu 20 grudnia 1986 roku.