Powiat cieszyński - Skanseny

Ustroń, Hutnicza 3
Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego – muzeum w Ustroniu, w którym zgromadzono eksponaty dotyczące hutnictwa i kuźnictwa, etnografii i sztuki oraz lecznictwa uzdrowiskowego.
Jaworzynka, Gorzołki, 720
Muzeum Regionalne "Na Grapie" w Jaworzynce – prywatne muzeum położone w Jaworzynce, na terenie przysiółka Gorzołki.