Muzeum im. św. Jana Sarkandra

0

Muzeum Jana Sarkandra w Skoczowie – muzeum parafialne w Skoczowie, poświęcone postaci św. Jana Sarkandra, którego kult zaczął się rozpowszechniać na Śląsku i Morawach od męczeńskiej śmierci w 1620 r.

Placówka mieści się w kamienicy przylegającej do ratusza w Skoczowie, gdzie w 1576 r. przyszedł na świat Jan Sarkander. W listopadzie 1994 r. oddane zostały do użytku pomieszczenia parteru z przeznaczeniem na cele ekspozycyjne. Przez niemal cały rok placówka ta działała pod kuratelą Muzeum im. Gustawa Morcinka. Usamodzielniła się dopiero 1 września 1995 r. W stałej ekspozycji muzeum prezentuje historię życia i kultu świętego. Zgromadzone przedmioty pochodzą głównie z okolicznych kościołów – parafialnego w Skoczowie i św. Bartłomieja w Grodźcu Śląskim. Organizowane są wystawy czasowe. Z głównych eksponatów oglądać można:

  • starodruki kościelne
  • obrazy i rzeźby świętych
  • XVII-wieczny konfesjonał
  • tabernakulum i płaskorzeźba Jana Wałacha (1936)

Muzeum jest pierwszym punktem miejskiego [Ścieżka krajoznawcza - żółta.svg] Spacerowego Szlaku Sarkandrowskiego wytyczonego w 1993 r. – oprowadzającego po najważniejszych punktach związanych z życiem i kultem świętego (m.in. ratusz z malowidłem przedstawiającym świętego, ulica jego imienia, kościół Znalezienia Krzyża Świętego – miejsce chrztu, kaplica na wzgórzu Kaplicówka, kościół parafialny, dom Sióstr Służebniczek Dębickich, którym patronuje święty i inne).

Właścicielem muzeum jest rzymskokatolicka parafia św. ap. Piotra i Pawła w Skoczowie

Czytaj dalej

Muzeum Jana Sarkandra w Skoczowie – muzeum parafialne w Skoczowie, poświęcone postaci św. Jana Sarkandra, którego kult zaczął się rozpowszechniać na Śląsku i Morawach od męczeńskiej śmierci w 1620 r.

Placówka mieści się w kamienicy przylegającej do ratusza w Skoczowie, gdzie w 1576 r. przyszedł na świat Jan Sarkander. W listopadzie 1994 r. oddane zostały do użytku pomieszczenia parteru z przeznaczeniem na cele ekspozycyjne. Przez niemal cały rok placówka ta działała pod kuratelą Muzeum im. Gustawa Morcinka. Usamodzielniła się dopiero 1 września 1995 r. W stałej ekspozycji muzeum prezentuje historię życia i kultu świętego. Zgromadzone przedmioty pochodzą głównie z okolicznych kościołów – parafialnego w Skoczowie i św. Bartłomieja w Grodźcu Śląskim. Organizowane są wystawy czasowe. Z głównych eksponatów oglądać można:

  • starodruki kościelne
  • obrazy i rzeźby świętych
  • XVII-wieczny konfesjonał
  • tabernakulum i płaskorzeźba Jana Wałacha (1936)

Muzeum jest pierwszym punktem miejskiego [Ścieżka krajoznawcza - żółta.svg] Spacerowego Szlaku Sarkandrowskiego wytyczonego w 1993 r. – oprowadzającego po najważniejszych punktach związanych z życiem i kultem świętego (m.in. ratusz z malowidłem przedstawiającym świętego, ulica jego imienia, kościół Znalezienia Krzyża Świętego – miejsce chrztu, kaplica na wzgórzu Kaplicówka, kościół parafialny, dom Sióstr Służebniczek Dębickich, którym patronuje święty i inne).

Właścicielem muzeum jest rzymskokatolicka parafia św. ap. Piotra i Pawła w Skoczowie


Muzeum im. św. Jana Sarkandra - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.