Wiślica

0

Wiślica - wieś w województwie śląskim, w powiecie powiat cieszyńskim, w gminie Skoczów.

Warto zobaczyć

Skarpa Wiślicka – leśny, częściowy rezerwat przyrody we wsi Wiślica w gminie Skoczów, na północnym skraju Pogórza Cieszyńskiego. Utworzony zarządzeniem Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12.11.1996 r. (Monitor Polski nr 75 z 1996 r.) zajmuje powierzchnię 24,17 ha.