Częstochowa - Przyroda

Góry Kawie – dwa wzgórza w granicach Częstochowy, wznoszące się na 294,7 (zachodnie) i 292 (wschodnie) m n.p.m.. Odpowiednio dziewiąte i dwunaste pod względem wysokości w granicach miasta. Położone w północnej części miasta, w dzielnicy Północ.
Pomnik przyrody Aleja Brzozowa − pomnik przyrody w Częstochowie, utworzony przez Radę Miasta Częstochowy uchwałą 1064/LXIV/2006 23 października 2006 roku w celu ochrony populacji brzozy brodawkowatej (Betula pendula).
Góra Ossona – najwyższe wzgórze w granicach administracyjnych Częstochowy (316,7 m n.p.m.), położone w pobliżu dzielnicy Mirów, na Wyżynie Częstochowskiej. Na szczycie znajduje się skała wapienna.
Kokocówka – czwarte lub piąte pod względem wysokości wzgórze w granicach Częstochowy, wznoszące się na 301 m n.p.m..
Parki podjasnogórskie, czasami nazywane parkami jasnogórskimi – dwa parki miejskie w Częstochowie, w dzielnicy Podjasnogórskiej – Park im. Stanisława Staszica oraz Park 3 Maja. Położone są one pomiędzy dzielnicą Śródmieście, a klasztorem na Jasnej Górze, który otaczają od strony wschodniej.
Jasna Góra − jeden z trzech wierzchołków Starej Góry, położonej w Obniżeniu Górnej Warty, w zachodniej części administracyjnych granic Częstochowy (dzielnica Podjasnogórska). Wznosi się na 286 m n.p.m..
Stara Góra – wzgórze o trzech wierzchołkach w granicach Częstochowy, wznoszące się na 293 (zachodnie), 286,6 (północno-wschodnie: Jasna Góra) i 285 (południowe: Wzgórze Św. Anny) m n.p.m.. Odpowiednio jedenaste, piętnaste i szesnaste pod względem wysokości w granicach miasta.
Prędziszów – wapienne wzgórze w granicach Częstochowy, wznoszące się na 298 m n.p.m.. Położone w granicach administracyjnych dzielnicy Zawodzie-Dąbie.
Częstochowa, Majora Waleriana Łukasińskiego 20
Rezerwat archeologiczny kultury łużyckiej w Częstochowie – obiekt wystawienniczy Muzeum Częstochowskiego.
Błeszno – piąte lub szóste pod względem wysokości wzgórze w granicach Częstochowy, wznoszące się na 298,7 m n.p.m..Znajduje się w dzielnicy Wrzosowiak (do 2004 roku na Błesznie). Na wzgórzu znajdują się: Telewizyjny Ośrodek Nadawczy Błeszno, ogródki działkowe "Błeszno - wzgórze",
Las Aniołowski (także Lasek Aniołowski) – park miejski o charakterze lasu, znajdujący się w Częstochowie, na pograniczu dzielnic Północ i Wyczerpy-Aniołów. Kompleks zajmuje powierzchnię 65,5 ha. Do lasu od strony centrum miasta prowadzi Promenada Czesława Niemena, deptak o długości 1700 m.
Jaskinia Na Kamieniu – jaskinia położona w Częstochowie, pod kościołem Opatrzności Bożej na Aniołowie, przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i al. Wojska Polskiego, na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
Góra Liszka – szóste lub siódme pod względem wysokości wzgórze w granicach Częstochowy, wznoszące się na 296,8 m n.p.m..
Złota Góra – dwudzieste pod względem wysokości wzgórze w granicach Częstochowy, wznoszące się na 281 m n.p.m.. Położone w granicach administracyjnych dzielnicy Zawodzie-Dąbie. Wokół góry znajduje się park miniatur.