Góra Ossona

0

Góra Ossona – najwyższe wzgórze w granicach administracyjnych Częstochowy (316,7 m n.p.m.), położone w pobliżu dzielnicy Mirów, na Wyżynie Częstochowskiej. Na szczycie znajduje się skała wapienna.

Wzgórze składa się z dwóch części: naturalnej części wschodniej, i części zachodniej, która została usypana sztucznie dla potrzeb przemysłowych znajdującej się nieopodal Huty Częstochowa. We wnętrzu wzgórza znajdują się trzy olbrzymie betonowe hale - pozostałości po dawnej przepompowni (dostęp bez specjalistycznego sprzętu jest obecnie niemożliwy), zbudowanej w latach 50. dla potrzeb Huty Częstochowa. O przepompowni przypominają również szczątki po kopule, która uległa zawaleniu w 2011 roku i pozostałości budynków przemysłowych, znajdujące się w zachodniej części wzgórza.

Niedaleko góry istniała wcześniej szkółka szybowcowa i lotnisko szybowców, ufundowane w 1946 r. przez Edwarda Ossona. Przypomina o tym tablica pamiątkowa wmurowana w wapienną skałę. Nad tablicą znajduje się również figura Matki Boskiej.

Ze wzgórza roztacza się widok na zakłady przemysłowe Częstochowy (Gazownia i Koksownia Częstochowa Nowa), przy dobrej widoczności zobaczyć również można ruiny zamku w Olsztynie. Na początku lat 90. na Ossonie miał swoją siedzibę Akademicki Klub Jeździecki.

Góra Ossona - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.