Powiat częstochowski - Przyroda

Strony

Biakło (340 m n.p.m.) – wzgórze ostańcowe położone na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, pomiędzy Olsztynem a Biskupicami, w gminie Olsztyn. Wzniesienie ma formę skalnego grzebienia zwieńczonego krzyżem, zbudowanego z wapieni pochodzących z okresu jurajskiego.
Zalew Pająk – zbiornik retencyjny w Konopiskach, przysiółku Pająk w powiecie czestochowskim, województwie śląskim. Powstał przez spiętrzenie rzeki Konopki. Wykorzystywany jest dla celów rekreacyjnych, odbywa się nad nim Puchar Polski w triathlonie.
Góra Kamionka – trzecie lub czwarte pod względem wysokości wzgórze na granicy Częstochowy i Wrzosowej w gminie Poczesna, wznoszące się na 304 m n.p.m..
Rezerwat przyrody Zielona Góra – rezerwat przyrody położony na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w pobliżu wsi Kusięta w gminie Olsztyn (województwo śląskie). Chroniona jest ciepłolubna roślinność murawowo-zaroślowa i leśna (buczyna, grąd). Przez rezerwat przebiega Szlak Orlich Gniazd.
Zalew w Blachowni – zbiornik retencyjny na rzece Stradomce. Zbiornik znajduje się w Blachowni, w powiecie częstochowskim, w województwie śląskim. Ma powierzchnię 56 ha.
Rezerwat przyrody Sokole Góry – leśny rezerwat przyrody, położony na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, na południe od wsi Olsztyn w gminie Olsztyn (województwo śląskie).
Rezerwat przyrody Wielki Las – rezerwat przyrody w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Przyrów; na terenie Parku Krajobrazowego Stawki. Utworzony w celu ochrony ponad 120-letnich lasów łęgowych (przeważnie jesion wyniosły oraz olsza czarna).
Rezerwat przyrody Kaliszak – rezerwat przyrody położony w gminie Janów w województwie śląskim.
Rezerwat przyrody Borek – rezerwat przyrody położony w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Koniecpol, w sąsiedztwie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Naturalny kompleks leśny o bogatym drzewostanie. Na uwagę zasługują dąbrowy, łęg olchy, olsy i sosny z udziałem jesionu.

Strony