Góra Biakło

0

Biakło (340 m n.p.m.) – wzgórze ostańcowe położone na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, pomiędzy Olsztynem a Biskupicami, w gminie Olsztyn. Wzniesienie ma formę skalnego grzebienia zwieńczonego krzyżem, zbudowanego z wapieni pochodzących z okresu jurajskiego. Na południowym krańcu grzebienia znajduje się okno skalne, natomiast na wschód od szczytu – iglica wapienna. Liczne formy krasowe: jamy, żłobki i żebra. Wzniesienie otacza bór sosnowy. Miejsce bardzo popularne wśród turystów i wspinaczy.

Wzgórze, dzięki kształtowi przypominającemu tatrzański Giewont nazywane jest małym Giewontem. Podobnie jak na Giewoncie, na Biakle znajduje się krzyż.

Góra Biakło - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.