Kościół św. Jana Chrzciciela

0

Parafia św. Jana Chrzciciela w Olsztynie wchodzi w skład archidiecezji częstochowskiej, dekanatu Olsztyn.

Czytaj dalej

Parafia św. Jana Chrzciciela w Olsztynie wchodzi w skład archidiecezji częstochowskiej, dekanatu Olsztyn.

Wygląd

 • Ołtarz główny – styl późnego baroku. Ma sześć kolumn i obraz przedstawiający chrzest Jezusa w Jordanie. Figury świętych pomiędzy kolumnami: św. Jerzy, św. Stanisław Biskup, św. Augustyn oraz postać bliżej nieznanego świętego.
 • Epitafia – dwa na ścianach kościoła. Jedno przy zakrystii – biskupa tytularnego martypolitańskiego, Michała herbu Kościesza Kosmowskiego oraz znajdujące się w arkadzie przeciwległej kaplicy Świętych Aniołów, obok ołtarza pod tym wezwaniem. Epitafium to zostało poświęcone, jak głosi napis, „Czcigodnym zwłokom Księdza Joachima Myszkierskiego, Kanonika, Przykładnego Pasterza w Olsztynie. Po 70 latach ludzkości poświęconego życia, z żalem powszechnym dnia 10 lipca 1825 zeszłego, wdzięczność położyła”.
 • Krypta- znajdują się trzy trumny. W jednej leżą bardzo dobrze zachowane zmumifikowane zwłoki w mundurze oficera wojska polskiego z okresu Konfederacji Barskiej. W drugiej zwłoki kobiety w czarnym czepcu, a w trzeciej księdza Joachima Myszkierskiego.

Historia

Za datę powstania Kościoła w Olsztynie przyjmuję się pierwszą połowę XVIII w. Przyczyną wybudowania był pożar całego miasta, podczas którego spalił się kościół z 1600 zbudowany z drzewa i usytuowany wśród drewnianych domów. Ówczesny proboszcz Łęczyński chcąc uniknąć podobnych nieszczęść, postanowił wybudować nowy, murowany kościół poza miastem. Prace rozpoczęły się w 1719. Finansowego wsparcia udzielili starości olsztyńscy: książę Jerzy Lubomirski, który zezwolił na wyburzenie części zdewastowanego zamku i wyrąb drzewa z lasu oraz jego następca Wojciech z Kurozwęk Męciński. Ostatecznie budowa kościoła została ukończona w 1726. Ołtarze konserwował Ambroży Bieganowski.

Wsie należące do parafii

Do parafii w Olsztynie należały następujące wsie:

 • w roku 1852: Olsztyn, Joachimów, Folwark Borowe, Skrajnica, Kusięta, Przymiłowice, Bukowno, Turów – 1656 katolików i 70 Żydów

Spór proboszczów o dziesięciny

 • 1686 – ksiądz Jan Mężeński ostrzega Lachowskiego, aby nie ważył sprzątać zboża z pola dopóki nie odda zaległych dziesięcin
 • 1688 – o dziesięciny upomina się ksiądz Leśniewicz
 • 1855 – zamiana dziesięciny snopowej i wymiarowej na pieniężną. 273 ruble i 76 kopiejek na rzecz plebana olsztyńskiego.

Zobowiązania Żydów Olsztyńskich

Żydzi mieszkający w parafii musieli zgodzić się na pewne świadczenia na rzecz kościoła, by zyskać spokój ze strony parafian i opiekę proboszcza. 22 kwietnia 1743 została podpisana umowa między proboszczem Wiklińskim, a żydowską delegacją.

Plebani Olsztyńscy

 • 1705 Albin Franciszek Łączyński
 • 1743 Maciej Wikliński
 • 1747 Erazm Małuski
 • 1756 Hieronim Barciszewski
 • 1759 Jan Kanty Pawełczyński
 • 1769 Ambroży Bieganowski
 • 1787 Antoni Mateuszewski
 • 1789-1795 Ignacy Dewódzki
 • 1796 Wojciech Jasieński
 • 1802 Paweł Szreybowski
 • 1809-1825 Joachim Myszkierski
 • 1828 Antoni Gruszczyński
 • 1867-1918 Maciej Batorski
 • 1987 Edward Dujak
 • 1987 Ryszard Grzesik

Wikariusze

 • 1984-1986 Czesław Janczyk
 • 1986-1989 Tadeusz Pietrzyk
 • 1989-1993 Włodzimierz Białek
 • 1993-1996 Rafał Pyzik
 • 1996-1998 Robert Foryś
 • 1998-2003 Wojciech Kozieł
 • 2003-2010 Jan Chaładus
 • 2006 - nadal Andrzej Nieznański
 • 2010 - nadal Arkadiusz Makles

Z parafii pochodzą księża: Marian Pałęga (1944), Stanisław Andrzejewski (1952), Jan Biskup (1959), Stanisław Matysiak (1960), Stanisław Wojciech Kosielak (1969), Jerzy Knysak (1972), Stanisław Pala (1980), Marcin Kręciwilk (2009)


Kościół św. Jana Chrzciciela - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.