Gmina Lelów

0

Gmina Lelów - gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie częstochowskm.

Warto zobaczyć

Parafia Świętego Marcina w Lelowie – parafia rzymskokatolicka w Lelowie. Należy do dekanatu lelowskiego diecezji kieleckiej. Założona w XIII wieku. Mieści się przy ulicy Klasztornej. Duszpasterstwo w niej prowadzą księża diecezjalni.
Pałac w Nakle – pałac znajdujący się w Nakle, w powiecie częstochowskim. Został wybudowany w latach 1770-1780. Obiekt jest częścią zespołu pałacowego, w skład którego wchodzą jeszcze park z XVIII oraz brama z XVIII/XIX w.
Kościół św. Idziego - zabytkowy kościół katolicki znajdujący się w Podlesiu w powiecie częstochowskim w województwie śląskim. Jest kościołem parafialnym w dekanacie koniecpolskim w diecezji kieleckiej. Świątynia znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego.
Dwór Antoniego Schütza w Bogumiłku – zabytkowy dwór w Bogumiłku w powiecie częstochowskim. Zespół dworski wpisano do rejestru zabytków woj. śląskiego pod nr 528/91 z datą z 2 września 1991 roku. Park dworski wpisano do rejestru 17 grudnia 1957 roku.
Lelów, Ogrodowa 3
Synagoga w Lelowie – dom modlitwy znajdujący się w Lelowie, przy ulicy Ogrodowej 3, naprzeciwko nieistniejącego obecnie starego cmentarza żydowskiego.
Lelów, Plac Partyzantów
Pałac w Białej Wielkiej – wybudowany w XVIII w., w miejscowości Biała Wielka.