Gmina Janów

0

Gmina Janów - gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie częstochowskm.

Warto zobaczyć

Pałac Raczyńskich w Złotym Potoku – wybudowany w XIX w., w miejscowości Złoty Potok.
Janów, Kościuszki
Cmentarz żydowski w Janowie – został założony pod koniec XVIII wieku i znajduje się przy obecnej ul. Kościuszki. Do naszych czasów przetrwały nieliczne zniszczone nagrobki. Cmentarz ma powierzchnię 1,2 ha.
Dwór w Czepurce – zabytkowy dwór w Czepurce w powiecie częstochowskim. Wpisany do rejestru zabytków byłego woj. katowickiego pod nr A/469/89 z datą z 27 grudnia 1989 roku.
Złoty Potok, Tadeusza Kościuszki 11
Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku – muzeum regionalne otwarte w 2008 r. w dworku Krasińskich z inicjatywy władz gminy. Nowopowstała placówka podlega bezpośrednio UG w Janowie oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2008 r.