Złoty Potok

0

Złoty Potok – wieś położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Janów, w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Warto zobaczyć

Pałac Raczyńskich w Złotym Potoku – wybudowany w XIX w., w miejscowości Złoty Potok.
Złoty Potok, Tadeusza Kościuszki 11
Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku – muzeum regionalne otwarte w 2008 r. w dworku Krasińskich z inicjatywy władz gminy. Nowopowstała placówka podlega bezpośrednio UG w Janowie oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2008 r.