Bukowno

0

Bukowno - wieś położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Olsztyn.

Warto zobaczyć

Dwór w Bukownie – zabytkowy dwór w Bukownie w powiecie częstochowskim. Zespół dworski wpisano do rejestru zabytków woj. śląskiego pod nr 533/90 z datą z 21 września 1990 roku.