Zamek Olsztyn

3

Zamek w Olsztynie to ruiny okazałego XIII wiecznego zamku, będącego jednym z ważniejszych punktów obronnych pośród warowni znajdujących się na szlaku Orlich Gniazd. Znajduje się on w województwie śląskim, nieopodal miejscowości Olsztyn.

Historia

Zamek w Olsztynie powstał prawdopodobnie w drugiej połowie XIII wieku, w miejsce drewnianej, spalonej wcześniej warowni, której historia sięga XI wieku. We pierwszej wzmiance z 1305 roku, poznajemy niemiecką nazwę zamku - Holstein, w innej (z 1349) imię jednego z pierwszych zarządców zamku - Zbyszka "Burgrabia de Olsten".

W czasach Kazimierza III Wielkiego zamek zostaje rozbudowany i stanowi jeden z najważniejszych punktów oporu na granicy Małopolski. W 1370 roku zamek wraz z ziemią częstochowską zostaje nadany Władysławowi Opolczykowi jako lenno przez króla Ludwika Węgierskiego. Na skutek zatargów Opolczyka z następnym władcą Polski - Władysławem Jagiełłą, zostaje mu on odebrany zbrojnie w 1396 roku (po krótkim oblężeniu) i zostaje przekazany w 1406 roku Janowi Odrowążowi.

W latach 1442-1447 zamek był oblegany przez książąt śląskich i jednocześnie rozbudowywany. Kolejne większe przebudowy nastąpiły w XVI wieku, a kres świetności zamku przypadł na rok 1655, kiedy to został zdobyty i zniszczony przez Szwedów. Po zniszczeniu budowla zaczęła popadać w ruinę i została częściowo rozebrana w latach 1722-1726 (materiał wykorzystano do budowy kościoła).

Do naszych czasów przetrwały dwie wieże oraz fragmenty murów.