Kościół św. Józefa Rzemieślnika

0

Kościół św. Józefa Rzemieślnika w Częstochowie − kościół znajdujący się w częstochowskiej dzielnicy Raków, przy ul. Stefana Okrzei.

Czytaj dalej

Kościół św. Józefa Rzemieślnika w Częstochowie − kościół znajdujący się w częstochowskiej dzielnicy Raków, przy ul. Stefana Okrzei.

Historia

W 1904 r. z inicjatywy Ryty Mierzwińskiej wybudowano w tym niewielką kapliczkę. W 1905 r. dzięki staraniom ks. Bolesława Osadnika, wybudowano nową, większą kapliczkę. Jej budowniczym był Derlinger, a środki finansowe przekazał Bernard Hantke - ówczesny właściciel pobliskiej huty. W 1910 r. erygowano parafię Św. Józefa. W 1913 r. rozpoczęto starania o budowę nowego kościoła (wykupiono grunty, opracowano plany budowy). W 1925 roku na zlecenie ks. Stefana Niedźwieckiego, architekci Stefan Szyller i Wiesław Kononowicz opracowali nowe plany budowy (stare zaginęły podczas I wojny światowej). Budowę kościoła rozpoczęto w 1926 r. a zakończono w 1928 r. W roku 1929 r. nastąpiło poświęcenie kościoła, czego dokonał ks. biskup Teodor Kubina. W 1938 r. dobudowano zakrystię.


Kościół św. Józefa Rzemieślnika - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.