Cielętniki

0

Cielętniki - wieś położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Dąbrowa Zielona.

Warto zobaczyć

Dwór w Cielętniki – zabytkowy dwór w Cielętnikach, w powiecie częstochowskim. Wpisany do rejestru zabytków byłego woj. katowickiego pod nr A/218/67 z datą z 27 grudnia 1967 roku oraz pod nr A/189/78.