Bielsko-Biała - Przyroda

Łysa Góra – szczyt w Beskidzie Małym o wysokości 653 m n.p.m. Rozpoczyna Pasmo Magurki Wilkowickiej, z którą sąsiaduje od południowego wschodu. Od strony północnej i zachodniej jej stoki opadają ku dolinom rzek: Białej i Straconki.
Cygański Las (niem. Zigeunerwald) – las w południowej części Bielska-Białej, w dzielnicach Olszówka i Mikuszowice, na stokach Kołowrotu, Koziej Góry, Równi i Górnej Równi w Beskidzie Śląskim.
Dolina Wapienicy – cenny przyrodniczo obszar położony w północnej części Beskidu Śląskiego, w granicach administracyjnych miasta Bielsko-Biała (dzielnice Wapienica i Kamienica). Od 1990 r. stanowi zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Park Ekologiczny Dolina Wapienicy" o powierzchni 1510 ha.
Dębowiec (niem. Seniorberg) – szczyt w Beskidzie Śląskim o wysokości 686 m n.p.m.
Trzy Lipki – wzgórze na Pogórzu Śląskim o wysokości 386 m n.p.m. położone w północnej części Bielska-Białej, w dzielnicy Stare Bielsko.
Brama Wilkowicka (ok. 415 m n.p.m.) – szerokie na ok. 5 km obniżenie między Beskidem Śląskim na zachodzie a Beskidem Małym na wschodzie, będące swego rodzaju rozległą przełęczą w wododziale górnej Wisły i Soły.
Przegibek – zalesiony szczyt we centralnej części grupy Czupla i Magurki Wilkowickiej w Beskidzkie Małym o wysokości 685 m n.p.m. Jego stoki opadają: południowe - w stronę Przełęczy Przegibek, zachodnie - w stronę doliny potoku Straconka, zaś wschodnie - w stronę doliny potoku Ponikiewka.
Czupel – zalesiony szczyt we północno-zachodniej części grupy Czupla i Magurki Wilkowickiej w Beskidzie Małym o wysokości 654 m n.p.m. Jego stoki południowe i zachodnie stoki opadają w stronę Straconki - dzielnicy Bielska-Białej.
Gaiki (808 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Małym. Piesze szlaki turystyczne: Przełęcz Przegibek (663 m n.p.m.) Kopiec Lipnicki Żarnówka Mała – Hrobacza Łąka Porąbka