Powiat kłobucki - Przyroda

Jaskinia Szachownica znajduje się na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej, w granicach rezerwatu przyrody Szachownica i położony jest na Krzemiennej Górze - niewielkim wapiennym, porośniętym buczyną wzgórzu.
Zalew Zakrzew – zbiornik retencyjny na rzece Białej Okszy znajdujący się w Kłobucku, w dzielnicy Zakrzew.
Rezerwat przyrody Zamczysko to rezerwat kulturowo-przyrodniczy w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim, w gminie Wręczyca Wielka, w okolicach wsi Grodzisko i Wręczyca Mała w dolinie Czarnej Okszy. Oddalony jest o ok. 150 m na północny zachód od drogi wojewódzkiej nr 492.
Zalew Ostrowy – zbiornik retencyjny na rzece Białej Okszy znajdujący się pomiędzy wsiami Ostrowy nad Okszą i Borowa, w gminie Miedźno, powiecie kłobuckim. Zbiornik ma powierzchnię 39 ha.
Dębowa Góra to wzgórze na Wyżynie Wieluńskiej w paśmie pagórków kłobuckich. Dębowa Góra leży 284,6 m n.p.m. i jest najwyższym wzniesieniem w Kłobucku i gminie Kłobuck.
Rezerwat przyrody Szachownica – geologiczny rezerwat przyrody w województwie śląskim, powiecie kłobuckim, gminie Lipie. Znajduje się pod zarządem Nadleśnictwa Kłobuck, w Leśnictwie Wapiennik. Powierzchnia rezerwatu wynosi 12,7 ha.
Dzicze Bagno - użytek ekologiczny położony na terenie gminy Niemodlin. Utworzony Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego z 3 lutego 1997 roku. Jego powierzchnia wynosi 2,75 ha. Użytek jest środowiskiem bytowania i żerowania wielu gatunków ptaków wodnych.
Dębowa Góra – rezerwat przyrody, położony w województwie śląskim, powiecie kłobuckim, na terenie miasta Kłobuck. Wyznaczono go na najwyższym wzniesieniu w mieście, od nazwy którego pochodzi nazwa rezerwatu. Najwyższy punkt Dębowej Góry znajduje się 284,6 m n.p.m..
Modrzewiowa Góra – fitocenotyczny rezerwat przyrody, położony w województwie śląskim, powiecie kłobuckim, w gminie Panki, w okolicach wsi Zwierzyniec Drugi. Rezerwat znajduje się w zarządzie Nadleśnictwa Kłobuck, w leśnictwie Zwierzyniec. Obejmuje 49,27 ha i został utworzony 17 maja 1957.
Rezerwat przyrody Stawiska – leśny rezerwat przyrody w województwie śląskim, powiecie kłobuckim, gminie Lipie, w granicach wsi Parzymiechy. Położony jest w otulinie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Znajduje się on w zarządzie Nadleśnictwa Kłobuck. Powierzchnia rezerwatu wynosi 6,28 ha.