Rezerwat Dębowa Góra

0

Dębowa Góra – rezerwat przyrody, położony w województwie śląskim, powiecie kłobuckim, na terenie miasta Kłobuck. Wyznaczono go na najwyższym wzniesieniu w mieście, od nazwy którego pochodzi nazwa rezerwatu. Najwyższy punkt Dębowej Góry znajduje się 284,6 m n.p.m.. Rezerwatem zarządza Nadleśnictwo Kłobuck.

Czytaj dalej

Dębowa Góra – rezerwat przyrody, położony w województwie śląskim, powiecie kłobuckim, na terenie miasta Kłobuck. Wyznaczono go na najwyższym wzniesieniu w mieście, od nazwy którego pochodzi nazwa rezerwatu. Najwyższy punkt Dębowej Góry znajduje się 284,6 m n.p.m.. Rezerwatem zarządza Nadleśnictwo Kłobuck.

Charakterystyka

Jest to rezerwat typu fitocenotycznego. Utworzony został 18 grudnia 1953 roku dla ochrony zbiorowisk leśnych znajdujących się w Kłobucku. Zajmuje powierzchnię 5,43 ha i znajduje się w odległości 2 km na południe od śródmieścia.

Jest on pozostałością pierwotnych lasów dębowo-grabowych porastających niegdyś okolice dzisiejszego miasta. Drzewostan rezerwatu stanowią 140 – 200-letnie dęby szypułkowe, uzupełnione gatunkami jodły, świerków i buków. Na terenie rezerwatu rośnie szereg gatunków roślin znajdujących się pod ochroną: śnieżyczka przebiśnieg, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, kopytnik pospolity, pierwiosnek wyniosły, konwalia majowa i przytulia wonna. W rezerwacie żyje również wiele gatunków zwierząt objętych ochroną. Są to z owadów: tęcznik liszkarz mniejszy, biegacz skórzasty pomarszczony, kilka rzadko występujących gatunków gadów, ptaków, a także kilka gatunków ssaków.

Miasto planuje zwiększenie powierzchni rezerwatu oraz utworzenie jego otuliny w celu poprawienia ochrony.


Rezerwat Dębowa Góra - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.