Powiat lubliniecki - Przyroda

Rezerwat przyrody Jeleniak Mikuliny (szl. Jeleniok Mikuliny) - rezerwat przyrody utworzony w 1957 r., obejmujący powierzchnię ok. 45,1 ha, z czego 28,22 ha to zarastające stawy, 4,41 ha to torfowiska, 11.71 ha stanowi powierzchnię leśną, a 0,67 ha to drogi.
Rezerwat Rajchowa Góra – rezerwat fitocenotyczny położony w województwie śląskim na terenie gminy Boronów. Rajchowa Góra jest jednym z trzech rezerwatów znajdujących się na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą. Powierzchnia rezerwatu stanowi 8,2 hektara.
Rezerwat przyrody Cisy nad Liswartą - rezerwat leśno-florystyczny o powierzchni 21,16 ha, utworzony w 1957 roku, znajdujący się w pobliżu przysiółka Łęg i wsi Łebki w gminie Herby.
Rezerwat przyrody Cisy w Łebkach – rezerwat przyrody położony w województwie śląskim, powiat lubliniecki, gmina Herby. Rezerwat znajduje się na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą. Ochronie podlega naturalne siedlisko cisa.
Góra Grojec (365 m n.p.m.) - wapienne wzniesienie znajdujące się w gminie Woźniki na obszarze administracyjnym sołectwa Lubsza. W opinii mieszkańców mylnie przynależy do Psar, jednak z map wynika, że rezerwat leży na terenie Lubszy.
Rezerwat przyrody Góra Grojec – rezerwat położony na terenie gminy Woźniki w województwie śląskim na obszarze wzniesienia Góra Grojec, utworzony 31 października 1996 roku. Rezerwat wchodzi w skład nadleśnictwa Koszęcin.