Lasek Alfreda

0

Lasek Alfreda (nazywany także parkiem Alfreda) − teren parkowy i zespół zieleni urządzonej w Katowicach, w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec, pomiędzy aleją Wojciecha Korfantego a placem Alfreda, w rejonie Kolonii Alfred.

Lasek Alfreda ma powierzchnię 15,88 ha. Położony jest pomiędzy aleją Wojciecha Korfantego, placem Alfreda, ul. Alfreda, ul. Telewizyjną, ul. Ignacego Daszyńskiego i ogródkami działkowymi (POD Florian). Park to fragment lasu liściastego, nabierającego cech lasu naturalnego, częściowo pochodzącego z naturalnych odnowień z udziałem topoli osiki, klonu zwyczajnego i klonu jawora, robinii akacjowej i brzozy brodawkowatej. Obszar jest miejscem gniazdowania ptaków.

Nazwa „Lasek Alfreda” została wprowadzona uchwałą Rady Miasta Katowice nr X/139/11 z 30 maja 2011, choć funkcjonowała już wcześniej jako nazwa zwyczajowa. W uzasadnieniu decyzji Rady Miasta Katowice napisano, że:

Uchwała weszła w życie 14 lipca 2011. Grunty, na których zlokalizowany jest lasek, są własnością miasta Katowice.

Lasek Alfreda - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.