Staw Trzewiczek

0

Staw Trzewiczek (śl. Stow od Szczewicka) − staw pochodzenia antropogenicznego, znajdujący się w dzielnicy Katowic − Janów-Nikiszowiec, pomiędzy ulicami Zamkową, Teofila Ociepki i Oswobodzenia. Nazwa stawu pochodzi od nazwiska jednego z jego dawnych właścicieli.

Staw posiada podwyższoną wartość przyrodniczą. Jego powierzchnia wynosi 5,8 ha. Silnie zarośnięty roślinnością szuwarową z siedliskami higrofijnymi staw wraz z otoczeniem jest miejscem rozrodu płazów i szlakiem migracji zwierząt. Obszar wokół stawu jest przeznaczony pod zabudowę usługową z zielenią urządzoną.

Od maja do sierpnia 2004 uporządkowano gospodarkę ściekową w rejonie stawu. Koszt inwestycji wyniósł 360 019 zł.

Staw Trzewiczek - to miejsce nie ma jeszcze przewodnika, a jego lokalizacja jest niepotwierdzona. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik i/lub wskazać lokalizację tego miejsca.