Pałacyk Prittwitz

0

Pałacyk "Prittwitz" − budowla znajdująca się w Katowicach-Szopienicach przy ulicy Krakowskiej 81-83.

Wzmianki wskazują, że właścicielem budynku był Ernst von Prittwitz-Gaffron, urzędnik spółki "Georg von Giesches Erben" (pl. Spadkobiercy Georga von Giesche). Budynek na początku XX wieku określano jako "Berg-Inspector" (pol. budynek inspektora górniczego). Obiekt prawdopodobnie stanowił miejsce spotkań elit przemysłowych. Następnie przekształcony na budynek mieszkalny dla pracowników pobliskiej kopalni, by wreszcie na drodze przemian własnościowych stać się własnością Hutniczo Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej (HGSM). Obecnie zamieszkały i podzielony na 14 mieszkań. Dawniej cały obiekt był ogrodzony.

Pałacyk Prittwitz - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.