Zalew Przeczycko-Siewierski

0

Zbiornik Przeczyce – utworzony w 1963 r. zbiornik zaporowy na Czarnej Przemszy w miejscu jej przełomu przez Próg Środkowotriasowy w okolicach Przeczyc (województwo śląskie, powiat będziński, gmina Mierzęcice). Zbiornik Przeczyce położony jest pod względem fizycznogeograficznym w obrębie Garbu Tarnogórskiego na Wyżynie Śląskiej, a według kryteriów administracyjnych na terenie dwóch gmin – wschodnia część jest zaliczana do Siewierza, natomiast zachodnia wchodzi w skład gminy Mierzęcice.

W obrębie zatopionego dna doliny Czarnej Przemszy oraz okolicy zbiornika znajdują się pozostałości umocnień polowych pochodzących z lat 30. XX w. oraz z okresu II Wojny Światowej. Są to głównie elementy Obszaru Warownego "Śląsk".

Czytaj dalej

Zbiornik Przeczyce – utworzony w 1963 r. zbiornik zaporowy na Czarnej Przemszy w miejscu jej przełomu przez Próg Środkowotriasowy w okolicach Przeczyc (województwo śląskie, powiat będziński, gmina Mierzęcice). Zbiornik Przeczyce położony jest pod względem fizycznogeograficznym w obrębie Garbu Tarnogórskiego na Wyżynie Śląskiej, a według kryteriów administracyjnych na terenie dwóch gmin – wschodnia część jest zaliczana do Siewierza, natomiast zachodnia wchodzi w skład gminy Mierzęcice.

W obrębie zatopionego dna doliny Czarnej Przemszy oraz okolicy zbiornika znajdują się pozostałości umocnień polowych pochodzących z lat 30. XX w. oraz z okresu II Wojny Światowej. Są to głównie elementy Obszaru Warownego "Śląsk".

Parametry morfometryczne

Podstawowe parametry zbiornika Przeczyce przedstawiają się następująco:

 • minimalny poziom piętrzenia - 282,60 m n.p.m.
 • normalny poziom piętrzenia - 289,25 m n.p.m.
 • maksymalny poziom piętrzenia - 290,00 m n.p.m.
 • powierzchnia zbiornika (przy maksymalnym poziomie piętrzenia) - 5,1 km2
 • długość zbiornika - 4,2 km
 • szerokość maksymalna zbiornika - 1,5 km
 • średnia szerokość - 1,12 km
 • wskaźnik wydłużenia - 3,75
 • długość linii brzegowej - 13,8 km
 • uwyspienie - 0,6%
 • pojemność martwa zbiornika- 1,24 mln m3
 • pojemność użytkowa zbiornika (przy maksymalnym poziomie piętrzenia)-16,55 mln m3
 • pojemność powodziowa stała - 2,95 mln m3
 • pojemność całkowita (przy maksymalnym poziomie piętrzenia) - 20,74 mln m3
 • głębokość maksymalna (przy maksymalnym poziomie piętrzenia) - 9,1 m
 • głębokość średnia (przy maksymalnym poziomie piętrzenia) - 4,4 m
 • wskaźnik odsłonięcia (otwartości) zbiornika - 107
 • wskaźnik zwartości - 0,0441
 • wskaźnik rozwinięcia objętości - 1,45
 • wskaźnik kształtu misy zbiornika - 0,48

Funkcje zbiornika

Zbiornik Przeczyce oprócz znaczenia przyrodniczego i krajobrazowego pełni zadania przeciwpowodziowe oraz turystyczno-rekreacyjne (miejsce rekreacji dla mieszkańców GOPu). Akwen jest wykorzystywany do uprawiania wędkarstwa, żeglarstwa, narciarstwa wodnego i sportów motorowodnych. Przez zlokalizowane w zaporze czołowej ujęcie, pobierano wodę przerzucaną następnie do zlewni Brynicy (od połowy lat 90. XX w. przerzut wody nie ma miejsca mimo istnienia takiej możliwości). Zbiornik zapewnia również przepływ nienaruszalny i wymagany w Czarnej Przemszy poniżej zapory czołowej, co ma istotne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb wodnych m.in. będzińskiej elektrociepłowni.


Zalew Przeczycko-Siewierski - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.