Gieraska

0

Gieraska – wzniesienie w obrębie Garbu Tarnogórskiego na Wyżynie Śląskiej o wysokości 340 m n.p.m., w paśmie wzgórz ciągnących się od Sławkowa do Strzemieszyc Małych. Drugie pod wzlędem wysokości – po Wielkiej Górze (368,2 m n.p.m.) – wzniesienie Sławkowa. Leży na granicy Sławkowa i Dąbrowy Górniczej, przy drodze krajowej nr 94. Okolice Gieraski charakteryzują się wysokimi walorami krajobrazowymi. Stanowią obszar chronionego krajobrazu, podlegający ochronie ze względu na relikty historycznego górnictwa obejmujące szyby kopalń galeny z XVII i galmanu z XIX wieku (kopalnia "Leonidas"). Gieraska leży też na "szlaku kruszcowym" Muzeum Miejskiego "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej.

Czytaj dalej

Gieraska – wzniesienie w obrębie Garbu Tarnogórskiego na Wyżynie Śląskiej o wysokości 340 m n.p.m., w paśmie wzgórz ciągnących się od Sławkowa do Strzemieszyc Małych. Drugie pod wzlędem wysokości – po Wielkiej Górze (368,2 m n.p.m.) – wzniesienie Sławkowa. Leży na granicy Sławkowa i Dąbrowy Górniczej, przy drodze krajowej nr 94. Okolice Gieraski charakteryzują się wysokimi walorami krajobrazowymi. Stanowią obszar chronionego krajobrazu, podlegający ochronie ze względu na relikty historycznego górnictwa obejmujące szyby kopalń galeny z XVII i galmanu z XIX wieku (kopalnia "Leonidas"). Gieraska leży też na "szlaku kruszcowym" Muzeum Miejskiego "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej.

Przyroda ożywiona

Na zboczach góry znajdują się dwa użytki ekologiczne: "Warpie pod Gieraską" w Sławkowie oraz "Źródliska w Zakawiu" w Dąbrowie Górniczej. Układ biocenotyczny wykazuje przewagę sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris). W ramach tworzenia leśnego pasa ochronnego Huty Katowice część pól na zboczach Gieraski obsadzona została jednak również innymi gatunkami drzew, w tym bukiem zwyczajnym (Fagus sylvetica) i dębem bezszypułkowym (Quercus petraea). Aktualnie najlepsze przyrosty uzyskuje tu modrzew europejski (Larix decidua). W runie leśnym występują storczyki – kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine) i rdzawoczerwony (Epipactis atrorubens).

Budowa geologiczna

Na południowym zboczu Gieraski odkryte zostały w kilku szybikach warstwy gogolińskie górne wykształcone tu jako dolomity. Seria zlepieńcowa (zachodnie zbocze) reprezentowana jest przez wapień falisty II i III.


Gieraska - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.