Wisła - Przyroda

Strony

Barania Góra położona jest w południowo-wschodniej części Beskidu Śląskiego, drugi (po Skrzycznem) pod względem wysokości szczyt tego pasma. Jego wysokość to 1220m n.p.m. Jednocześnie jest najwyższym szczytem polskiej części Śląska Cieszyńskiego i polskiego Górnego Śląska.
Jezioro Czerniańskie (Zbiornik Czerniański) – zbiornik zaporowy utworzony w celach retencyjnych i jako rezerwuar wody pitnej w miejscu połączenia Białej i Czarnej Wisełki w Wiśle Czarne (województwo śląskie) poprzez budowę zapory ziemnej w 1973 roku.
Barania Góra – rezerwat przyrody zaliczony do klasy częściowych rezerwatów krajobrazowych, utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa z dnia 5 listopada 1953 r. (M.P. z 1953 r.
Hala Radziechowska – (980-1050 m) – ciąg wielkich polan w Paśmie Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim, po obu stronach grzbietu między szczytami Glinnego i Magurki Radziechowskiej. Nazwa pochodzi od wsi Radziechowy, pierwotnie nazywano te polany Jaworzyną.
Zadni Groń (728 m n.p.m.) – kopcowate, zalesione wzniesienie w Beskidzie Śląskim, w ramieniu Kozińców na terenie miasta Wisły. Wzniesienie to wyrasta w kierunku północno-wschodnim od szczytu Kubalonki i opada swymi stokami nad jezioro zaporowe w Wiśle Czarnem – Jezioro Czerniańskie.
Jaworzyna (też: Skałka; 1020 m n.p.m.) – niewybitne wzniesienie w masywie Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim, w niezbyt wyraźnym w tej części grzbiecie, opadającym od zwornikowego Wierchu Wisełki w kierunku południowo-wschodnim, nad dolinę Kamesznickiego Potoku.
Gańczorka (909 m n.p.m.) – wyraźny, prawie w całości zalesiony szczyt w głównym grzbiecie Beskidu Śląskiego, pierwszy na południe licząc od zwornikowej Karolówki.
Karolówka (931 m n.p.m.) – mało wyróżniające się w terenie, całkowicie zalesione wzniesienie w Beskidzie Śląskim, w głównym wododziale Polski (rozdzielającym dorzecza Wisły i Odry), na granicy Wisły, Istebnej i Kamesznicy.
Kubalonka (830 m n.p.m.) – zalesiony, niewybitny szczyt o dwóch spłaszczonych wierzchołkach, wznoszący się w Paśmie Baraniej Góry w Beskidzie Ślaskim, tuż na północny wschód od przełęczy Kubalonka.
Kozińce (776 m) – szczyt w Beskidzie Śląskim. Stanowi kulminację grzbietu, który biegnie w kierunku północno-zachodnim od szczytu Kubalonki i rozdziela doliny Wisły oraz Głębiczka (niżej – Kopydła).
Szarcula (761 m n.p.m.) – płytkie siodło w Paśmie Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim, w głównym grzbiecie wododziałowym Polski, dzielącym dorzecza Wisły i Olzy (Odry).
Wisła - faunistyczny rezerwat wodny na terenie miasta Wisła w powiecie cieszyńskim. Znajduje się w centrum Pasma Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim.
Przysłop (też: Przysłup lub Na Równym; 1029 m n.p.m.) - niewybitne, wydłużone wzniesienie w masywie Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim.
Szarcula (803 m m n.p.m.) - dwuwierzchołkowe, zalesione wzniesienie w Pasmie Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. Wydłużone w kierunku z północnego zachodu na południowy wschód leży w wododziale Wisły (Czarnej Wisełki) i Olzy (Odry).
Czajka (572 m n.p.m.) - szczyt w Paśmie Czantorii w Beskidzie Śląskim, w całości na terenie miasta Wisły. Jest to dość kształtna, stożkowata i w większości zalesiona góra, stanowiąca zakończenie grzbietu opadającego od Wierchu Skalnitego w kierunku północnym, w widły Wisły i potoku Jawornik.
Zielony Kopiec (czasem też: Kopiec Cienków lub Kopiec Cieńków; 1152 m n.p.m.) – zalesione wzniesienie w kształcie wyraźnego stożka lub kopca, w głównym grzbiecie Pasma Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim, pomiędzy Magurką Wiślańską na południu a Malinowską Skałą na północy.
Przełęcz Beskidek (czes. Beskydek, Beskydské sedlo) – przełęcz (684 m n.p.m.) w Paśmie Czantorii w Beskidzie Śląskim. Znajduje się w głównym grzbiecie wspomnianego pasma, którym biegnie granica polsko-czeska. Oddziela Wielką Czantorię (na północy) od Małego Soszowa (na południu).
Kamienny (790 m n.p.m.) - góra w bocznym grzbiecie pasma Równicy w Beskidzie Śląskim.
Smerekowiec (835 m n.p.m.) – niewybitny szczyt w Paśmie Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim, wznoszący się w bocznym pasemku Równicy.
Kobyla (802 m n.p.m.) – szczyt w Paśmie Czantorii w Beskidzie Śląskim.

Strony