Sopotnia Wielka - Przyroda

Strony

Hala Wieprzska – polana w masywie Romanki w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się na jej południowo-wschodnich stokach, na wysokości około 1000 – 1150 m i należy do miejscowości Żabnica. Z hali wypływa dopływ potoku Zimna Raztoka. Jest to dawna hala pasterska.
Żywiecki Park Krajobrazowy – park krajobrazowy w południowej części województwa śląskiego, założony 13 marca 1986 decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowowej w Bielsku-Białej. Powierzchnia parku: 35 870 ha Powierzchnia otuliny: 21 970 ha.
Buczynka lub Góra Huńców (1205 m) – szczyt górski w Grupie Pilska w w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w północnym grzbiecie Pilska oddzielającym dolinę potoku Buczynka od doliny potoku Sopotnia.
Uszczawne Niżne, także Malorka lub Malarka (1051 m) – szczyt w Grupie Pilska w Beskidzie Żywieckim, położony na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Wraz z Uszczawnem Wyżnem tworzy masyw Uszczawnego rozdzielający dolinę potoku Buczynka od doliny potoku Sopotnia.
Hala Pawlusia – polana na północnym, opadającym do przełęczy Pawlusia grzbiecie Rysianki w Beskidzie Żywieckim. Jest to dawna hala pasterska, jej nazwa pochodzi od nazwiska właściciela.
Skała (946 m) – szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Na mapie Geoportalu nie jest podpisany jako szczyt, lecz jako polana Figurówka. Znajduje się w bocznym, północno-zachodnim grzbiecie Romanki i jest zwornikiem dla 4 grzbietów:
Boraczy Wierch (1244 m) – szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w grzbiecie, który od Rysianki (1322 m) biegnie w północno-zachodnim kierunku poprzez Lipowski Wierch (1324 m) i Boraczy Wierch do Redykalnego Wierchu (1144 m).
Romanka (1366 m) – szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim.
Rysianka (1322 m) – szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Rysianka jest zwornikiem dla trzech grzbietów.
Hala Łyśniowska – polana w masywie Romanki w Beskidzie Żywieckim. Dokładniej znajduje się na wschodnich, opadających do doliny potoku Sopotnia stokach Martoszki i ciągnie się od przełęczy Pawlusia (1176 m) po wysokość około 1230 m.
Hala Lipowska – rozległa polana na południowo-wschodnim stoku Lipowskiego Wierchu (1324 m), na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego. W przeszłości była intensywnie użytkowana pastersko, stąd tradycyjna nazwa "hali", nie mająca jednak nic wspólnego z halą jako piętrem roślinnym w górach.
Łazy (1082 m) – szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Mapa Geoportalu podaje wysokość 1013 m. Znajduje się w grzbiecie Romanki, który poprzez Majcherkową i Kotarnicę biegnie w kierunku północno-wschodnim.
Hala Rysianka – wielka polana w Beskidzie Żywieckim, położona na wschodnich i południowo-wschodnich zboczach Rysianki. Jej nazwa, podobnie jak nazwa szczytu, pochodzą od rysia. Polana rozciąga się na wysokości od ok.
Martoszka lub Zamkowski Wierch (1187 m) – wypiętrzenie na grzbiecie Romanki w Beskidzie Żywieckim (Grupa Lipowskiego Wierchu i Romanki), znajdujące się pomiędzy przełęczą Pawlusia (1176 m) a Romanką (1366 m). Nazwę Martoszka podaje mapa Compass, nazwę Zamkowski Wierch mapa Geoportalu.
Lipowski Wierch (1324 m) – szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Nazwa pochodzi od lip, które dawniej zapewne na jego stokach rosły.
Przełęcz Bory Orawskie (słow. Mútňanske sedlo) – położona na wysokości ok. 930 m przełęcz w Beskidzie Żywieckim między szczytami Połom (973 m) i Magurka (1143 m).
Przełęcz Pawlusia (1176 m) – przełęcz w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim, pomiędzy szczytami Rysianki (1322 m) i Romanki (1366 m).
Uszczawne Wyżne lub Gawory (1145 m) – szczyt w północnym grzbiecie Pilska w Beskidzie Żywieckim. Grzbiet ten oddziela dolinę potoku Buczynka od doliny potoku Sopotnia. Stoki oraz szczyt porośnięte lasem świerkowym. Na zboczach liczne źródła zasilające okoliczne potoki.
Suchy Groń (868, 870 m) – niewielkie wzniesienie w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim, znajdujące się na grzbiecie łączącym Romankę ze Skałą. Na mapie Geoportalu wzniesienie ma wysokość 870 m i nie posiada nazwy.
Palenica (1343 m) – szczyt w Grupie Pilska w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji są Oravské Beskydy). Znajduje się w głównym grzbiecie Beskidu Żywieckiego pomiędzy Trzema Kopcami| (1216 m) a Przełęczą Cudzichową (ok. 1300 m) oddzielającą Palenicę od Munczolika zwanego też Sypurzeniem(1356 m).

Strony