Gmina Ujsoły - Przyroda

Strony

Butorówka (813 m) – szczyt w miejscowości Glinka w województwie śląskim. Należy do Grupy Oszusa w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się na północno-zachodnim grzbiecie Żebrakówki zwanej też Smerekowem Małym. Grzbiet ten oddziela doliny potoków Smerekówka Wielka i Smerekówka Mała.
Pod Oszusem (słow. Podúšust, 945 m) – przełęcz w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim (Beskidy Orawskie na Słowacji), pomiędzy Oszusem (słow. Ušust – 1155 m) i Równym Beskidem (Rovný Beskyd, ok. 1000 m).
Bacmańska Góra (1054 m) – niewielki wierzchołek na południowo-zachodnim grzbiecie Boraczego Wierchu (1244 m) w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim.
Jaworzyna (1052 m) – szczyt w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim (Beskidy Orawskie na Słowacji), znajdujący się w głównym grzbiecie tego pasma, pomiędzy przełęczami Glinka i Przysłop, a dokładniej pomiędzy Żebrakówką (1048 m) a Kaniówką (952 m).
Urówka (824 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim należący do Grupy Wielkiej Raczy. Znajduje się w długim, północnym grzbiecie Kiczorki (Mładej Hory). Nieco powyżej Urówki grzbiet ten rozgałęzia się na dwa ramiona; północne z wzniesieniem Hutyrów i wschodnie Urówki.
Smereków Wielki lub Czoło (1041 m) – szczyt w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim. U jego podnóża położona jest wieś Soblówka (gmina Ujsoły).
Rezerwat przyrody Oszast – rezerwat przyrody w Beskidzie Żywieckim o powierzchni 48,8 ha, założony w 1971 roku, położony na terenie Gminy Ujsoły przy granicy Polski ze Słowacją na zboczach szczytu Oszus.
Jaworzyna (1045 m) – szczyt w Grupie Pilska w Beskidzie Żywieckim (Beskidy Orawskie na Słowacji), znajdujący się w pomiędzy przełęczą Glinka (845 m) a Krawców Wierchem (1071 m). Znajduje się w grzbiecie, którym biegnie granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny.
Kiczora (785 m) – szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Mapa Geoportalu podaje wysokość 763 m.
Solisko (1031 m m) – szczyt w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji są to Beskidy Orawskie). Znajduje się w głównym grzbiecie Beskidu Żywieckiego, pomiędzy Magurą (996 m) a Żebrakówką (1043 m). Grzbietem tym biegnie granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny.
Wilczy Groń (668 m) – wzgórze w północno-zachodnim grzbiecie Kiczory w Beskidzie Żywieckim (w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki). Znajduje się w długim, niskim i wąskim grzbiecie odbiegającym od Kiczory i poprzez Wilczy Groń ciągnącym się po Czapel.
Zapolanka (853 m) – szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Mapa Geoportalu podaje wysokość 864 m.
Żebrakówka lub Smereków Mały (1043 m m) – szczyt w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji są to Beskidy Orawskie). Na mapie Geoportalu opisany jest jako Żebrakówka z wysokością 1048 m, mapa słowacka również podaje nazwę Żebrakówka, ale wysokość1043 m.
Brejówka (743 m) – wzgórze w miejscowości Glinka w województwie śląskim. Należy do Grupy Oszusa w Beskidzie Żywieckim.
Wiertalówka (1063 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim należący do Grupy Wielkiej Raczy.
Oszus (słow. Úšust, 1155 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim (Beskidy Orawskie na Słowacji), znajdujący się w głównym grzbiecie tego pasma, pomiędzy przełęczami Glinka i Przysłop, a dokładniej pomiędzy Równym Beskidem, od którego oddzielony jest Przełęczą pod Oszusem (950 m) i Kaniówką (952 m).
Rezerwat przyrody Muńcoł – rezerwat florystyczny, o powierzchni 45,20 ha, utworzony w 1998 roku. Położony w Soblówce, gmina Ujsoły, obejmuje wschodnie stoki masywu Muńcuła i Kotarza (925-1120 m n.p.m.).
Kaniówki lub Kaniówka (słow. Kaňovky, 952 m) – szczyt w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji są to Beskidy Orawskie). Znajduje się w głównym grzbiecie Beskidu Żywieckiego, pomiędzy Żebrakówka (1043 m) a Oszusem (1155 m).
Przełęcz Glinka, Przełęcz Ujsolska (845 m) – przełęcz w Beskidzie Żywieckim. Biegnie przez nią Wielki Europejski Dział Wodny oraz granica polsko-słowacka. Przełęcz położona jest między szczytami Magury (996 m) na południu a Jaworzyny (1045 m) na północy.
Klin lub Słapówka (906 m) – szczyt w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim. Nazwę Klin podaje mapa Compass, na mapie Geoportalu jest nazwa Słapówka.

Strony