Gmina Świnna - Przyroda

Gawroniec - pow. 23,7 ha, położony w północnej części Żywieckiego Parku Krajobrazowego (gmina Świnna). Celem utworzenia była ochrona naturalnego las liściastego – buczyny karpackiej z płatami olszyny karpackiej. Został utworzony w 1995 roku.
Ostry Groń (643 m) – wzgórze w zachodniej części Pasma Pewelskiego w Beskidzie Makowskim. Wraz z wzgórzami Łyska, Barutka i Jasna Górka, tworzy drugi, niższy ciąg wzniesień Pasma Pewelskiego.
Zwaliska (757 m) – wzgórze w środkowej części Pasma Pewelskiego, znajdujące się w nim pomiędzy Garlejowym Groniem (730 m) a Bigoską (742 m). Według Jerzego Kondrackiego, autora regionalizacji fizycznogeograficznej Polski pasmo to należy do Beskidu Makowskiego.