Gmina Koszarawa - Przyroda

Kalików Groń lub Mrowców Groń (916 m) – słabo wyodrębniony szczyt w Grupie Mędralowej, która wchodzi w skład Pasma Przedbabiogórskiego i wraz z nim według Jerzego Kondrackiego, autora regionalizacji fizycznogeograficznej Polski należy do Beskidu Makowskiego.
Łosek lub Lasek, Łosek, Łazek (868 m) – najwyższy szczyt Pasma Laskowskiego, które według Jerzego Kondrackiego, autora regionalizacji fizycznogeograficznej Polski należy do Beskidu Makowskiego. Na mapach i w przewodnikach turystycznych często zaliczane jest do Beskidu Żywieckiego.
Lachów Groń (także Buciorysz, 1045 m) – szczyt Pasma Przedbabiogórskiego, które według regionalizacji Polski opracowanej przez Jerzego Kondrackiego należy do Beskidu Makowskiego. Na mapach i w przewodnikach turystycznych czasami zaliczane jest do Beskidu Żywieckiego.
Jaworzyna (997 m) – szczyt w Grupie Mędralowej, która wchodzi w skład Pasma Przedbabiogórskiego i wraz z nim według Jerzego Kondrackiego, autora regionalizacji fizycznogeograficznej Polski należy do Beskidu Makowskiego.
Mała Mędralowa – zalesiony szczyt o wysokości 1042 m w Grupie Mędralowej, która wchodzi w skład Pasma Przedbabiogórskiego i wraz z nim według Jerzego Kondrackiego, autora regionalizacji fizycznogeograficznej Polski należy do Beskidu Makowskiego.
Przełęcz Klekociny – położona na wysokości 864 m przełęcz pomiędzy Beskidkiem (1044 m) w Pasmem Jałowieckim a Magurką (błędnie nazywaną Kolistym Groniem, 1114 m) w Grupie Mędralowej.
Mędralowa (także Wielki Jałowiec, słow. Modrálová) – szczyt o wysokości 1169 m znajdujący się w tzw. Grupie Mędralowej (lub Paśmie Mędralowej), na mapach i w przewodnikach turystycznych często zaliczanej do Beskidu Żywieckiego.
Zapadliska (765 m) – szczyt Pasma Laskowskiego, które według Jerzego Kondrackiego, autora regionalizacji fizycznogeograficznej Polski należy do Beskidu Makowskiego. Na mapach i w przewodnikach turystycznych często zaliczane jest do Beskidu Żywieckiego.
Przełęcz Sucha lub Trzebuńska (962 m) – przełęcz pomiędzy Jałowcem (1111 m) w Paśmie Jałowieckim a Czerniawą Suchą (1062 m) należącą do Grupy Mędralowej.
Jałowiec (1111 m) – szczyt Pasma Przedbabiogórskiego, które według regionalizacji Polski opracowanej przez Jerzego Kondrackiego należy do Beskidu Makowskiego.
Magurka lub Kolisty Groń (1114 m) – szczyt w Grupie Mędralowej, pomiędzy przełęczą Klekociny (864 m) a Mędralową (1169 m). Potoki spływające z północno-zachodnich stoków sa dopływami potoku Bystra, z południowo-wschodnich Czatożanki.
Czerniawa Sucha (także Suchy Groń albo Sucha Góra) – szczyt o wysokości 1062 m położony w Paśmie Jałowieckim, które według regionalizacji Polski opracowanej przez Jerzego Kondrackiego znajduje się w Paśmie Przedbabiogórskim należącym do Beskidu Makowskiego.
Mędralowa Zachodnia (1024 m) – szczyt Grupy Mędralowej, która według regionalizacji Polski opracowanej przez Jerzego Kondrackiego należy do Pasma Przedbabiogórskiego w Beskidzie Makowskim.