Gmina Świnna - Szczyty

Ostry Groń (643 m) – wzgórze w zachodniej części Pasma Pewelskiego w Beskidzie Makowskim. Wraz z wzgórzami Łyska, Barutka i Jasna Górka, tworzy drugi, niższy ciąg wzniesień Pasma Pewelskiego.
Zwaliska (757 m) – wzgórze w środkowej części Pasma Pewelskiego, znajdujące się w nim pomiędzy Garlejowym Groniem (730 m) a Bigoską (742 m). Według Jerzego Kondrackiego, autora regionalizacji fizycznogeograficznej Polski pasmo to należy do Beskidu Makowskiego.