Gmina Łodygowice - Szczyty

Solisko – zalesiony szczyt we południowo-wschodniej części grupy Czupla i Magurki Wilkowickiej w Beskidzkie Małym o wysokości 685 m n.p.m. Jego stoki opadają: północne - ku dolinie potoku Roztoka i wsi Czernichów, zaś południowo-zachodnie - ku dolinie Wilkołaczego Potoku.
Czupel (933 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Beskidu Małego w Beskidach Zachodnich. Leży w zachodniej części Beskidu Małego (położonej na zachód od doliny Soły), w jej południowej części (na południe od Przełęczy Przegibek), zwanej pasmem Magurki Wilkowickiej.
Ubocz – zalesiony szczyt we południowo-wschodniej części grupy Czupla i Magurki Wilkowickiej w Beskidzie Małym o wysokości 506 m n.p.m. Jego stoki opadają: południowe - ku wsi Bierna, zaś zachodnie - ku Łodygowicom.
Groniczek (571 m) - szczyt w Beskidzie Małym Groniczek (894 m) - szczyt w Beskidzie Żywieckim
Lipka – szczyt we południowej części grupy Czupla i Magurki Wilkowickiej w Beskidzkie Małym o wysokości 425 m n.p.m, położony w granicach administracyjnych Łodygowic. Na zboczach szczytu znajdują się pola uprawne, a jego nazwa pochodzi od rosnącej na wierzchołku lipy z kapliczką Matki Boskiej.
Przysłop – zalesiony szczyt we południowo-wschodniej części grupy Czupla i Magurki Wilkowickiej w Beskidzie Małym o wysokości 629 m n.p.m. Jego stoki opadają: zachodnie - ku dolinie potoku Roztoka i wsi Czernichów, zaś południowe - w stronę Łodygowic.
Gronik – szczyt we południowo-wschodniej części grupy Czupla i Magurki Wilkowickiej w Beskidzie Małym o wysokości 611 m n.p.m. Jego stoki opadają: północne - ku dolinie potoku Roztoka i wsi Czernichów, zaś południowo-zachodnie - ku dolinie potoku Wieśnik.
Mała Góra (706 m n.p.m.) – niewybitny, zalesiony szczyt usytuowany na zboczu Magurki Wilkowickiej w Beskidzie Małym. Przez szczyt przechodzi czarny szlak z Wilkowic na Magurkę Wilkowicką. Powyżej szczytu znajduje się osada Koleby.