Gmina Łękawica - Szczyty

Kocierz (879 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Andrychowskim (wschodnia część Beskidu Małego). W rejonach szczytowych i głównie na południowych stokach znajduje się rezerwat Szeroka. Biegnie tędy szlak: z Leskowca przez Łamaną Skałę, Potrójną, Przełęcz Kocierską, Żar, Hrobaczą Łąkę do Bielska.
Przykrzyca – zalesiony szczyt w południow-zachodniej części Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały) o wysokości 754 m n.p.m. Jego stoki opadają: północne i zachodnie - stromo ku dolinie Kocierki, zaś południowe - ku Łękawicy. Przez szczyt przykrzycy nie biegnie żaden znakowany szlak turystyczny.
Kucówki – zalesiony szczyt o wysokości 833 m n.p.m. w Beskidzie Małym. Przez szczyt Kucówki przebiega szlak turystyczny Porąbka - Sucha Beskidzka dw. PKP.
Wielka Cisowa Grapa (Południowa Cisowa Grapa) – zwornikowy szczyt w Beskidzie Małym (Beskid Andrychowski) o wysokości 853 m n.p.m. Jego stoki opadają: zachodnie - ku dolinie Isepnicy, południowe - ku dolinie Kocierki, zaś wschodnie - ku Przełęczy Przysłop Cisowy.
Ścieszków Groń (Łysina) – szczyt we Beskidzie Andrychowskim (Beskid Mały) o wysokości 779 m n.p.m. Jego stoki opadają: północne - ku dolinie potoku Kocierka i wsi Kocierz Rychwałdzki, zaś południowe - ku wsi Łysina i dalej, ku dolinie Łękawki.
Cisowa Grapa (zwana również Małą lub Północną) – zalesiony szczyt w Beskidzie Małym (Beskid Andrychowski) o wysokości 810 m n.p.m. Jego stoki opadają: zachodnie - ku dolinie Isepnicy, północne - ku Przełęczy Isepnickiej, zaś północno-wschodnie - ku dolinie potoków: Roztoka i Wielka Puszcza.
Kiczora – zalesiony szczyt w centralnej części Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały) o wysokości 746 m n.p.m. Jego stoki opadają: północne – ku dolinie potoku Targaniczanka i Nowej Wsi, południowe - ku dolinie potoku Kocierka, zaś wschodnie - ku przełęczy Skaliste.