Gmina Rajcza - Szczyty

Strony

Magura (1073 m) – szczyt w Grupie Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji są to Beskidy Kysuckie). Znajduje się w głównym grzbiecie, przez który biegnie granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny.
Świtkowa (słow. Svitkova, 1082 m) – szczyt w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim (Beskidy Orawskie na Słowacji), znajdujący się w głównym grzbiecie tego pasma, pomiędzy przełęczą Przysłop, a Bukowiną (1049 m). Grzbietem tym przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny.
Wielka Rycerzowa (słow. Rycierova hora, 1226 m) – szczyt należący do Grupy Wielkiej Raczy, położony w Beskidzie Żywieckim (po słowackiej stronie są to Kysucké Beskydy). Przez szczyt przebiega Wielki Europejski Dział Wodny (między zlewiskiem Bałtyku i Morza Czarnego) oraz granica polsko-słowacka.
Pleskierówka – boczny, zachodni grzbiet Bendoszki Wielkiej w Beskidzie Żywieckim, w grupie Wielkiej Raczy. Zwieńczony jest mało wybitnym wierzchołkiem o wysokości 1106 m.
Jaworzyna (1021 m) – szczyt w Grupie Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie Kikuli, który odbiega w kierunku północno-wschodnim i na Skrzadnicy zakręca na południowy zachód.
Sołowy Wierch (850 m n.p.m.) - szczyt w głównym grzbiecie wododziałowym Karpat, na północny zachód od Zwardonia, zaliczany formalnie do Beskidu Śląskiego.
Compel lub Czapel (652 m) – wzgórze w miejscowości Rajcza w Beskidzie Żywieckim, stanowiące zakończenie północno-zachodniego grzbietu Kiczory. Grzbiet ten oddziela dolinę Soły od doliny Nickuliny – jej dopływu. Na mapie Compass wzgórze jest podpisane jako Compel, na mapie Geoportalu jako Czapel.
Sucha Góra (1040 m) – szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w południowo-zachodnim grzbiecie nie mającego nazwy wierzchołka 998 m położonego w grzbiecie łączącym przełęcz na Hali Boraczej z Redykalnym Wierchem.
Jaworzyna (słow. Javorina, 1173 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim (Kysucké Beskydy na Słowacji). Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, w Grupie Wielkiej Raczy, pomiędzy szczytami Bugaj (1140 m) i Kikula (1119 m). Grzbietem tym przebiega granica polsko-słowacka i Wielki Europejski Dział Wodny.
Oźna (952 m) – szczyt w grupie Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim, wchodzący w skład jednego z jej bocznych grzbietów. Jest najwyższym ze szczytów w grzbiecie, który znajduje się pomiędzy Skalanką i Kikulą.
Mała Racza (słow. Mala Rača, 1153 m) – szczyt w Grupie Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji są to Kysucké Beskydy), pomiędzy Wielką Raczą (1236 m) a Przełęczą pod Orłem (1060 m).
Bugaj (słow. Bugaj, 1140 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim (Kysucké Beskydy na Słowacji). Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, w grupie Wielkiej Raczy, pomiędzy szczytami Wielka Czerwenkowa (1131 m) i Jaworzyna (1173 m), od której oddziela go Przełęcz pod Jaworzyną (1040 m).
Rachowiec (954 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim w Grupie Wielkiej Raczy. Znajduje się w bocznym grzbiecie, który odgałęzia się w kierunku wschodnim od punktu zwornikowego o nazwie Gomułka, położonego w głównym grzbiecie po południowej stronie Przełęczy Zwardońskiej.
Bendoszka Wielka, również Będoszka (1144 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim, jeden z wyższych w grupie Wielkiej Raczy (czasem można się spotkać z wydzieleniem grupy Bendoszki Wielkiej).
Surpaja Groń – południowo-zachodni grzbiet Suchej Góry w Beskidzie Żywieckim (w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki). Na mapie Compass zaznaczony jest jako szczyt o wysokości 663 m, w istocie jednak jest to tylko punkt na grzbiecie.
Beskid Graniczny (słow. Vreščovský Beskyd, 875 m) – miejsce na zachodnich stokach Oźnej w Beskidu Żywieckiego, przez które biegnie granica polsko-słowacka. Znajduje się pomiędzy szczytami Skalanka (867 m) i Kikula (1087 m).
Kikula (słow. Kykula, 1105 m) – szczyt należący do Grupy Wielkiej Raczy, położony w Beskidzie Żywieckim (po słowackiej stronie są to Kysucké Beskydy). Przez szczyt przebiega Wielki Europejski Dział Wodny (między zlewiskiem Bałtyku i Morza Czarnego) oraz granica polsko-słowacka.
Bendoszka Mała (1038 m ) – wzniesienie w Beskidzie Żywieckim, w grupie Wielkiej Raczy.
Skalanka (867 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się na granicy polsko-słowackiej pomiędzy Przełęczą Zwardońską (675 m), a Beskidem Granicznym, od którego oddzielony jest Przełęczą Graniczne (755 m).
Orło (słow. Orol, 1119 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim (Kysucké Beskydy na Słowacji). Na niektórych mapach opisany jest pod błędną nazwą Orzeł. Nazwa szczytu pochodzi od słowackiego słowa orljo oznaczającego pole uprawne. Istotnie od słowackiej strony wysoko podchodzą one na jego stokach.

Strony