Gmina Ślemień - Szczyty

Smrekowica (885 m n.p.m.) - szczyt górski w głównym grzbiecie wschodniej części Beskidu Małego, w pobliżu Łamanej Skały. Administracyjnie leży na granicy miejscowości: Las, Targoszów i Rzyki.
Wajdów Groń (677 m) – wzgórze w północno-wschodniej części Pasma Pewelskiego, znajdujące się w nim pomiędzy Groniem (687 m) a Palenicą (624 m). Według Jerzego Kondrackiego, autora regionalizacji fizycznogeograficznej Polski pasmo to należy do Beskidu Makowskiego.
Wielki Gibasów Groń – szczyt we Beskidzie Andrychowskim (Beskid Mały) o wysokości 898 m n.p.m. Jego stoki opadają: północne - ku dolinie potoku Kocierka, południowe - ku Przełęczy Przystopek, zaś zachodnie - ku dolinie potoku Kocońka.
Łamana Skała (Madohora, 929 m n.p.m.) – drugi co do wysokości (po Czuplu) szczyt Beskidu Małego, najwyższy w Beskidzie Andrychowskim.
Pietrasowa (814 m) – zalesiony szczyt w południowej części Beskidu Małego). Jego stoki opadają: południowe – ku Bramie Kocońskiej, Przełęczy Przydawki i Ślemieniowi, zaś północne – ku Przełęczy Przystopek.
Czarna Góra – zalesiony szczyt w południowo-zachodniej części Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały) o wysokości 808 m n.p.m. Jego stoki opadają: północne - ku dolinie potoku Sikorówka, zaś północne i wschodnie - ku wsi Targoszów.
Turoń – zalesiony szczyt w centralnej części Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały) o wysokości 683 m n.p.m. Jego stoki stromo opadają: zaś północno-zachodnie - w stronę Rzyk i doliny potoku Pracica, zas wschodnie - ku dolinie potoku Ryta.
Na Beskidzie – szczyt o wysokości 863 m n.p.m. w Beskidzie Małym.
Potrójna (Czarny Groń) (884 m n.p.m.) - szczyt górski w Beskidzie Andrychowskim (wschodnia część Beskidu Małego). W rejonie Potrójnej znajdują się rozległe hale - punkty widokowe oraz kapliczka pasterska.
Młada Hora – zalesiony szczyt w Beskidzie Andrychowskim (Beskid Mały) o wysokości 872 m n.p.m. Jego stoki opadają: północno-zachodnie – ku dolinie potoku Kocierka, zaś południowo-wschodnie – ku wsi Las.
Sołówka – zalesiony szczyt w centralnej części Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały) o wysokości 769 m n.p.m. Jego południowe i zachodnie stoki opadają ku dolinie potoku Kocierka.
Zdziebel (628 m) – szczyt w południowo-wschodniej części Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały). Znajduje się w południowo-wschodnim grzbiecie Smrekowicy (885 m), który poprzez Czarną Górę (808 m) i Zdziebel opada do doliny Kocońki w Kukowie.
Gibasówka – szczyt we Beskidzie Andrychowskim (Beskid Mały) o wysokości 842 m n.p.m. Jego stoki opadają: północne - ku dolinie potoku Kocierka, południowe - ku Ślemieniowi. Szczyt znajduje się na południu dużej polany, z której rozpościera się widok w stronę Łamanej Skały i Potrójnej.