Gmina Lipowa - Przyroda

Magurka Radziechowska (1108 m n.p.m.) – niewybitny szczyt w Beskidzie Śląskim, w ramieniu górskim odchodzącym od Magurki Wiślańskiej w głównym grzbiecie Pasma Baraniej Góry na wschód, nad dolinę Soły.
Niesłychany Groń (744 m n.p.m.) – szczyt w Paśmie Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. Ta zalesiona góra o wydłużonym kształcie stanowi zakończenie grzbietu, odchodzącego na północny wschód od szczytu Skrzycznego.
Ostre (930 m n.p.m.) – szczyt w Paśmie Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. Stanowi on zakończenie ramienia górskiego, które odchodzi w kierunku północno-wschodnim od Magurki Radziechowskiej i rozdziela doliny potoków: Twardorzeczki i Leśnej.
Kuźnie – rezerwat przyrody nieożywionej, utworzonym zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1996 r. (M.P. z 1996 r.
Muronka (1021 m n.p.m.) – szczyt w Paśmie Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim, w grzbiecie odchodzącym ku północy i północnemu wschodowi od Magurki Radziechowskiej i rozdzielającym doliny potoków: Leśnej na zachodzie i Twardorzeczki na wschodzie.
Glinne (1034 m n.p.m.) – potężna, mocno rozczłonkowana góra w Paśmie Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim.