Żyrardów - Atrakcje

Strony

Żyrardów, Gabriela Narutowicza 30
Kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie (kościół farny) - główny kościół rzymskokatolicki Żyrardowa, a zarazem jedna z największych budowli sakralnych na Mazowszu.
Żyrardów – stacja kolejowa w Żyrardowie, w województwie mazowieckim, w Polsce. Stację kolejową wybudowano według projektu architekta Romualda Millera w 1922 roku.
Żyrardów, Karola Dittricha 1
Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie – muzeum założone w 1961 r. jako Muzeum Historii Ruchu Robotniczego m. Żyrardowa, mieszczące się w willi reprezentacyjnej Karola Dittricha jr przy ul. K. Dittricha 1 (dawnej ul. Parkowej) w Żyrardowie.
Żyrardów, Mireckiego 3
Cmentarz żydowski w Żyrardowie – cmentarz założony w 1874 roku zajmujący powierzchnię 0,8 ha, na której zachowało się około stu nagrobków z napisami w języku hebrajskim, jidysz i polskim, spośród których najstarszy pochodzi z 1880 roku.
Żyrardów, Plac Jana Pawła II 5
Żyrardów, Kościelna 12
Kościół pw. św. Karola Boromeusza - najstarszy kościół pierwszej parafii rzymskokatolickiej w Żyrardowie, wzniesiony w 1891 ze środków Karola Dittricha jr. w stylu neogotyckim.
Kościół Chrześcijan Baptystów w Żyrardowie – kościół baptystyczny w Żyrardowie, w województwie mazowieckim. Należy do okręgu centralnego Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.
Żyrardów, Barucha Szulmana
Synagoga w Żyrardowie – nieistniejąca już świątynia należąca niegdyś do gminy wyznaniowej żydowskiej w Żyrardowie. Zbudowano ją na działce podarowanej gminie żydowskiej przez hrabiego Sobańskiego w 1874 r., a położonej na terenie ówczesnej dzielnicy żydowskiej, przy ul.
Żyrardów, Stefana Żeromskiego 7
Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie – rzymskokatolicki kościół parafialny w Żyrardowie, w województwie mazowieckim. Należy do dekanatu Żyrardów diecezji łowickiej.
Żyrardów, Plac Jana Pawła II 3
Żyrardów, Bolesława Limanowskiego 44
Żyrardów, Gabriela Narutowicza 42
Żyrardów, Salezjańska 7
Parafia św. Cyryla i Metodego w Żyrardowie – parafia znajduje się na terenie dekanatu Żyrardów w diecezji łowickiej. Powstała 15 października 1989. Jest najmłodszą w mieście. Prowadzą ją księża Salezjanie.
Żyrardów, Żeromskiego 7c
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Żyrardowie – ewangelicko-augsburska parafia w Żyrardowie, należąca do diecezji warszawskiej. Mieści się przy ulicy Żeromskiego.
Żyrardów, Dittricha 1
Park im. Karola Augusta Dittricha w Żyrardowie – park w stylu angielskim, spełniający obecnie funkcję żyrardowskiego parku miejskiego, zlokalizowany w granicach dawnej osady fabrycznej.
Żyrardów, Gabriela Narutowicza 35

Strony