Żyrardów - Religia

Żyrardów, Gabriela Narutowicza 30
Kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie (kościół farny) - główny kościół rzymskokatolicki Żyrardowa, a zarazem jedna z największych budowli sakralnych na Mazowszu.
Żyrardów, Mireckiego 3
Cmentarz żydowski w Żyrardowie – cmentarz założony w 1874 roku zajmujący powierzchnię 0,8 ha, na której zachowało się około stu nagrobków z napisami w języku hebrajskim, jidysz i polskim, spośród których najstarszy pochodzi z 1880 roku.
Kościół Chrześcijan Baptystów w Żyrardowie – kościół baptystyczny w Żyrardowie, w województwie mazowieckim. Należy do okręgu centralnego Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.
Żyrardów, Kościelna 12
Kościół pw. św. Karola Boromeusza - najstarszy kościół pierwszej parafii rzymskokatolickiej w Żyrardowie, wzniesiony w 1891 ze środków Karola Dittricha jr. w stylu neogotyckim.
Żyrardów, Barucha Szulmana
Synagoga w Żyrardowie – nieistniejąca już świątynia należąca niegdyś do gminy wyznaniowej żydowskiej w Żyrardowie. Zbudowano ją na działce podarowanej gminie żydowskiej przez hrabiego Sobańskiego w 1874 r., a położonej na terenie ówczesnej dzielnicy żydowskiej, przy ul.
Żyrardów, Stefana Żeromskiego 7
Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie – rzymskokatolicki kościół parafialny w Żyrardowie, w województwie mazowieckim. Należy do dekanatu Żyrardów diecezji łowickiej.
Żyrardów, Salezjańska 7
Parafia św. Cyryla i Metodego w Żyrardowie – parafia znajduje się na terenie dekanatu Żyrardów w diecezji łowickiej. Powstała 15 października 1989. Jest najmłodszą w mieście. Prowadzą ją księża Salezjanie.
Żyrardów, Żeromskiego 7c
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Żyrardowie – ewangelicko-augsburska parafia w Żyrardowie, należąca do diecezji warszawskiej. Mieści się przy ulicy Żeromskiego.