Gmina Nadarzyn - Atrakcje

Rezerwat przyrody Młochowski Grąd – rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Nadarzyn w województwie mazowieckim. Cel ochrony (według tablicy informacyjnej) – zachowanie fragmentów naturalnych zbiorowisk leśnych z zespołami grądu wysokiego i boru mieszanego kontynentalnego.
Rezerwat przyrody Młochowski Łęg – rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Nadarzyn w województwie mazowieckim. Cel ochrony (według tablicy informacyjnej) – zachowanie lasu łęgowego jesionowo-olszowego oraz fragmentów lasu grądowego w dolinie rzeki Utraty.
Nadarzyn, Kościelna 1
Telefon: +48 22 7298340
Kościół świętego Klemensa w Nadarzynie – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu raszyńskiego archidiecezji warszawskiej.
Młochów, Księdza Bronisława Markiewicza 10
Parafia świętego Michała Archanioła w Młochowie – parafia rzymskokatolicka w Młochowie. Obsługiwana przez księży Michalitów. Mieści się przy ulicy Ks. Bronisława Markiewicza. Parafia została erygowana w 1976.