Gmach Sądu Apelacyjnego w Katowicach

0

Gmach Sądu Apelacyjnego przy alei Wojciecha Korfantego w Katowicach − zabytkowy budynek administracyjny, zlokalizowany w katowickiej dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec, przy alei Wojciecha Korfantego 117/119.

Budynek został ukończony prawdopodobnie w 1905 (pojawia się także data 1909), wybudowany jako siedziba Zarządu Spółki Akcyjnej "Hohenlohe Werke" (niem. Zakłady Hohenlohego). Gmach zlokalizowano w zadrzewionej połaci leśnej. Po II wojnie światowej swoją siedzibę miały tu instytucje górnicze: Węglokoks, Zjednoczenie Górnictwa, Gwarectwo Węglowe. 15 lipca 1990 obiekt przekazano Sądowi Apelacyjnemu (decyzją Miejskiej Rady Narodowej w Katowicach z 8 maja 1990). Sąd funkcjonuje tu od 1 października 1990.

Budynek posiada cechy stylu neoklasycystycznego z elementami modernizmu. 15 grudnia 1997 został wpisany do rejestru zabytków (nr rej.: A/1664/97). Ochroną objęty jest cały budynek wraz ze schodami.

Gmach obecnego sądu wzniesiono w miejscu innego piętrowego budynku. Został on umieszczony na litografii Ernesta Knippla z połowy XIX wieku, przedstawiającej hutę Hohenlohe.

Gmach Sądu Apelacyjnego w Katowicach - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.