Koszalin - Religia

Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej – kaplica, znajdująca się na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Pełni funkcję centrum Maryjnego Ruchu Apostolskiego w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Budynek jest dokładną kopią kaplicy w Otwocku-Świdrze.
Katedra Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie (niem. St. Marienkirche in Köslin) – dawniej kościół farny w Koszalinie. Jest najważniejszym i najcenniejszym koszalińskim zabytkiem.Świątynia wzniesiona została w latach 1300-1333 jako trzynawowa bazylika z potężną wieżą .
Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Jamnie – zabytkowy kościół filialny należący do parafii bł. matki Teresy z Kalkuty. Mieści się w najmłodszej dzielnicy Koszalina – Jamnie, przy ulicy Szkolnej.
Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Koszalinie – cerkiew greckokatolicka w Koszalinie. Jest to nowoczesna świątynia wybudowana w latach 1998-2006; poświęcona 24 czerwca 2006. Wewnątrz znajduje się współczesny ikonostas. Mieści się przy ulicy Aleja Niepodległości 24-26.
Kaplica św. Gertrudy w Koszalinie – kaplica wzniesiona w latach 1382-1383 poza murami miejskimi na planie ośmioboku, przy obecnej ulicy Modrzejewskiej. Pierwotnie służyła jako kaplica szpitalno-opiekuńcza. Następnie pełniła funkcję kaplicy cmentarnej.
Koszalin, Adama Mickiewicza
Cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Koszalinie – prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Koszalin diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Cerkiew mieści się przy ulicy Adama Mickiewicza.
Koszalin, Laskonogiego
Kościół św. Józefa w Koszalinie - kościół pomocniczy parafii katedralnej w Koszalinie. Mieści się przy ulicy Władysława Laskonogiego.
Koszalin, Zwycięstwa 202
Parafia pw. św. Marcina w Koszalinie - utworzona jako parafia wojskowa przez biskupa polowego Sławoja Leszka Głodzia 1 lipca 1993 r. Biskup Kazimierz Nycz w porozumieniu z biskupem polowym Tadeuszem Płoskim zmienił statut parafii i 29 czerwca 2005 roku erygował parafię cywilno-wojskową.
Koszalin, Gnieźnieńska 91
Kościół Chrystusowy w Koszalinie – jeden z dwóch zborów Wspólnoty Kościołów Chrystusowych w RP działających w Koszalinie, obok Społeczności Mesjańskiej „Szalacheni”. Pastorem zboru jest Piotr Kiciński. Nabożeństwa odbywają się przy ul. Gnieźnieńskiej 91 w niedziele o godz. 11.00.
Koszalin, Piłsudskiego 37
Parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Koszalinie – parafia ewangelicko-metodystyczna działająca w Koszalinie, należąca do okręgu zachodniego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP. Nabożeństwa odbywają się w niedziele i święta o godzinie 10:00.
Koszalin, Łużycka 12A
Parafia św. Józefa Rzemieślnika w Koszalinie – rzymskokatolicka parafia pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika w Koszalinie, w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Koszalin, Włoska 38
Parafia bł. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie – rzymskokatolicka parafia pod wezwaniem bł. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie, w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Koszalin, Stanisława Staszica 38
Parafia pw. Ducha Świętego w Koszalinie – rzymskokatolicka parafia w Koszalinie.
Koszalin, Popiełuszki 2
Parafia św. Kazimierza w Koszalinie – rzymskokatolicka parafia pod wezwaniem św. Kazimierza w Koszalinie, w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Koszalin, Jutrzenki 5
Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Koszalinie – zbór Kościoła Zielonoświątkowego w RP znajdujący się w Koszalinie, przy ulicy Jutrzenki 5. Nabożeństwa odbywają się w niedziele o godzinie 10:00.
Koszalin, Podgrodzie 3-5
Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Koszalinie – zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów znajdujący się w Koszalinie, przy ulicy Podgrodzie 3-5. Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 10:00 i środę o godzinie 18:00.
Koszalin, Teligi 15-17
Parafia św. Ignacego Loyoli w Koszalinie – rzymskokatolicka parafia pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli w Koszalinie, w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Koszalin, Zwycięstwa 248
Parafia pw. św. Wojciecha w Koszalinie - rzymskokatolicka parafia w Koszalinie. Parafia została utworzona przez biskupa Ignacego Jeża w dniu 6 listopada 1980 r.
Koszalin, Józefa Piłsudskiego 65
Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan w Koszalinie – zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan znajdujący się w Koszalinie, przy ulicy Józefa Piłsudskiego 65.
Koszalin, Franciszkańska 1
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie – rzymskokatolicka parafia pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie, w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.