Koszalin

0

Koszalin (łac. Coslinum niem. Köslin) – miasto na prawach powiatu położone w w województwie zachodniopomorskim, w dorzeczu rzeki Dzierżęcinki, nad jeziorem Jamno.

Warto zobaczyć

Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej – kaplica, znajdująca się na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Pełni funkcję centrum Maryjnego Ruchu Apostolskiego w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Budynek jest dokładną kopią kaplicy w Otwocku-Świdrze.
Koszalin, Jana z Kolna 38
Katedra Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie (niem. St. Marienkirche in Köslin) – dawniej kościół farny w Koszalinie. Jest najważniejszym i najcenniejszym koszalińskim zabytkiem.Świątynia wzniesiona została w latach 1300-1333 jako trzynawowa bazylika z potężną wieżą .
Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Jamnie – zabytkowy kościół filialny należący do parafii bł. matki Teresy z Kalkuty. Mieści się w najmłodszej dzielnicy Koszalina – Jamnie, przy ulicy Szkolnej.
Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Koszalinie – cerkiew greckokatolicka w Koszalinie. Jest to nowoczesna świątynia wybudowana w latach 1998-2006; poświęcona 24 czerwca 2006. Wewnątrz znajduje się współczesny ikonostas. Mieści się przy ulicy Aleja Niepodległości 24-26.
Kaplica św. Gertrudy w Koszalinie – kaplica wzniesiona w latach 1382-1383 poza murami miejskimi na planie ośmioboku, przy obecnej ulicy Modrzejewskiej. Pierwotnie służyła jako kaplica szpitalno-opiekuńcza. Następnie pełniła funkcję kaplicy cmentarnej.
Koszalin, Adama Mickiewicza
Cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Koszalinie – prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Koszalin diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Cerkiew mieści się przy ulicy Adama Mickiewicza.