Pałac Habsburgów

0

Pałac w Rajczy – wybudowany w 1800 r., w miejscowości Rajcza.

Czytaj dalej

Pałac w Rajczy – wybudowany w 1800 r., w miejscowości Rajcza.

Historia

Pałac należał dawniej do Karola Stefana Habsburga – byłego właściciela ziemi żywieckiej. W czasie I wojny światowej w pałacyku mieścił się szpital wojskowy, a następnie sanatorium dla osób chorych na gruźlicę. Obecnie znajduje się w nim zakład opiekuńczo-leczniczy. Obiekt jest częścią zespołu pałacowego, w skład którego wchodzą jeszcze: park pałacowy o charakterze krajobrazowym, usytuowany u podnóży i na stoku wzgórza Compel. Drzewostan parku jest bogaty gatunkowo i zróżnicowany wiekiem. Drzewa, wśród których przeważają świerki, buki, jesiony i klony, rosną w zgrupowaniach zwartych i luźnych. Wśród nich znajduje się 6 pomników przyrody, w tym 2 sosny wejmutki o obwodzie w pierśnicy 310 cm, lipa drobnolistna o obwodzie 470 cm, klon jawor o obwodzie 340 cm, wiąz górski o obwodzie 320 cm i dąb szypułkowy o obwodzie 310 cm; oficyny z drugiej poł. XIX, budynek gospodarczy z drugiej poł. XIX w.


Pałac Habsburgów - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.