Gmina Koszarawa

0

Gmina Koszarawa - gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie żywieckm.

Warto zobaczyć

Stacja Turystyczna "Zygmuntówka" – prywatne schronisko turystyczne (stacja turystyczna), położone na przełęczy Klekociny w Paśmie Babiogórskim Beskidu Żywieckiego.
Kościół i klasztor pod wezwaniem Stygmatów św.
Kościół i klasztor pod wezwaniem Stygmatów św.
Parafia pw. Świętego Karola Boromeusza w Koszarawie – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w Koszarawie. Należy do dekanatu Jeleśnia diecezji bielsko-żywieckiej. Erygowana w 1824.
Kalików Groń lub Mrowców Groń (916 m) – słabo wyodrębniony szczyt w Grupie Mędralowej, która wchodzi w skład Pasma Przedbabiogórskiego i wraz z nim według Jerzego Kondrackiego, autora regionalizacji fizycznogeograficznej Polski należy do Beskidu Makowskiego.
Jaworzyna (997 m) – szczyt w Grupie Mędralowej, która wchodzi w skład Pasma Przedbabiogórskiego i wraz z nim według Jerzego Kondrackiego, autora regionalizacji fizycznogeograficznej Polski należy do Beskidu Makowskiego.
Lachów Groń (także Buciorysz, 1045 m) – szczyt Pasma Przedbabiogórskiego, które według regionalizacji Polski opracowanej przez Jerzego Kondrackiego należy do Beskidu Makowskiego. Na mapach i w przewodnikach turystycznych czasami zaliczane jest do Beskidu Żywieckiego.
Łosek lub Lasek, Łosek, Łazek (868 m) – najwyższy szczyt Pasma Laskowskiego, które według Jerzego Kondrackiego, autora regionalizacji fizycznogeograficznej Polski należy do Beskidu Makowskiego. Na mapach i w przewodnikach turystycznych często zaliczane jest do Beskidu Żywieckiego.
Studenckie Schronisko Turystyczne "Lasek" (inaczej "Chatka Elektryków") – schronisko (określane również jako chatka studencka) położone tuż pod szczytem góry Łosek (Lasek, Łazek) (868 m n.p.m.), w Paśmie Laskowskim, zaliczanym do Pasma Jałowieckiego, które według regionalizacji Polski opracowanej prz