Gmina Łękawica

0

Gmina Łękawica - gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie żywieckm.

Warto zobaczyć

Rezerwat przyrody Szeroka – rezerwat położony w Beskidzie Andrychowskim (wschodnia część Beskidu Małego), na terenie gminy Łękawica (pow. żywiecki, woj. śląskie), w obrębie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego w okolicach szczytowych i na południowych zboczach Kocierza.
Kocierz (879 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Andrychowskim (wschodnia część Beskidu Małego). W rejonach szczytowych i głównie na południowych stokach znajduje się rezerwat Szeroka. Biegnie tędy szlak: z Leskowca przez Łamaną Skałę, Potrójną, Przełęcz Kocierską, Żar, Hrobaczą Łąkę do Bielska.
Kucówki – zalesiony szczyt o wysokości 833 m n.p.m. w Beskidzie Małym. Przez szczyt Kucówki przebiega szlak turystyczny Porąbka - Sucha Beskidzka dw. PKP.
Przykrzyca – zalesiony szczyt w południow-zachodniej części Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały) o wysokości 754 m n.p.m. Jego stoki opadają: północne i zachodnie - stromo ku dolinie Kocierki, zaś południowe - ku Łękawicy. Przez szczyt przykrzycy nie biegnie żaden znakowany szlak turystyczny.
Wielka Cisowa Grapa (Południowa Cisowa Grapa) – zwornikowy szczyt w Beskidzie Małym (Beskid Andrychowski) o wysokości 853 m n.p.m. Jego stoki opadają: zachodnie - ku dolinie Isepnicy, południowe - ku dolinie Kocierki, zaś wschodnie - ku Przełęczy Przysłop Cisowy.
Łękawica, Aleja Jana Pawła II 2
Telefon: +48 865 17 51
Parafia pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Łękawicy – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w Łękawicy. Należy do dekanatu Żywiec diecezji bielsko-żywieckiej.
Park Krajobrazowy Beskidu Małego – park krajobrazowy położony na pograniczu województw małopolskiego i śląskiego.
Ścieszków Groń (Łysina) – szczyt we Beskidzie Andrychowskim (Beskid Mały) o wysokości 779 m n.p.m. Jego stoki opadają: północne - ku dolinie potoku Kocierka i wsi Kocierz Rychwałdzki, zaś południowe - ku wsi Łysina i dalej, ku dolinie Łękawki.