Czoło

0

Czoło lub Na Groń (821 m) – szczyt w Grupie Mędralowej, która wchodzi w skład Pasma Przedbabiogórskiego i wraz z nim według Jerzego Kondrackiego, autora regionalizacji fizycznogeograficznej Polski należy do Beskidu Makowskiego. Czoło znajduje się w bocznym i krętym grzbiecie, który od Mędralowej Zachodniej (1024 m) odchodzi w północno-zachodnim kierunku i poprzez Małą Mędralową (1042 m), Jaworzynę (997 m), Kalików Groń (916 m), Miziowy Groń (874 m) i Czoło (821 m) opada do doliny rzeki Koszarawy w Przyborowiu. Grzbiet ten oddziela należącą do Przyborowa dolinę potoku Przybyłka od należącej do Koszarawy doliny potoku Bystra.

Szczyt Czoła jet zalesiony, stoki w większości również, jednak są na nich polany i zarastające, już nieużytkowane pola uprawne. Prowadzi przez niego zielony szlak z Przyborowa na Mędralową Zachodnią. Powyżej pół w Przyborowiu szlak ten w stokach Czoła prowadzi dość stromo przez brzozowo-sosnowe zagajniki, zarośla tarniny, głogu, kaliny, jeżyn (zarośnięte dawne pastwiska i pola). Szczególnie kolorowo jest tutaj jesienią. Na przełęczy między wierzchołkiem Czoła a Miziowym Groniem znajduje się odkryta przestrzeń (łąki) osiedla Fujasy z murowaną kapliczką. Miejsce to jest dobrym punktem widokowym. Panorama widokowa na południe obejmuje m.in. takie szczyty Beskidu Żywieckiego jak Pilsko, Rysianka, Romanka, oraz szczyty Beskidu Śląskiego.

  1. ↑ 1,01,1 Stanisław Figiel, Piotr Krzywda: Beskid Żywiecki. Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2006. ISBN 83-89188-59-7.
  2. Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12479-2.
  3. Beskid Śląski i Żywiecki. Mapa 1:50 000. Kraków: Wyd. „Compass”, 2011. ISBN 978-83-7605-084-3.
  4. Geoportal. Mapa topograficzna i satelitarna. .
Czytaj dalej

Czoło lub Na Groń (821 m) – szczyt w Grupie Mędralowej, która wchodzi w skład Pasma Przedbabiogórskiego i wraz z nim według Jerzego Kondrackiego, autora regionalizacji fizycznogeograficznej Polski należy do Beskidu Makowskiego. Czoło znajduje się w bocznym i krętym grzbiecie, który od Mędralowej Zachodniej (1024 m) odchodzi w północno-zachodnim kierunku i poprzez Małą Mędralową (1042 m), Jaworzynę (997 m), Kalików Groń (916 m), Miziowy Groń (874 m) i Czoło (821 m) opada do doliny rzeki Koszarawy w Przyborowiu. Grzbiet ten oddziela należącą do Przyborowa dolinę potoku Przybyłka od należącej do Koszarawy doliny potoku Bystra.

Szczyt Czoła jet zalesiony, stoki w większości również, jednak są na nich polany i zarastające, już nieużytkowane pola uprawne. Prowadzi przez niego zielony szlak z Przyborowa na Mędralową Zachodnią. Powyżej pół w Przyborowiu szlak ten w stokach Czoła prowadzi dość stromo przez brzozowo-sosnowe zagajniki, zarośla tarniny, głogu, kaliny, jeżyn (zarośnięte dawne pastwiska i pola). Szczególnie kolorowo jest tutaj jesienią. Na przełęczy między wierzchołkiem Czoła a Miziowym Groniem znajduje się odkryta przestrzeń (łąki) osiedla Fujasy z murowaną kapliczką. Miejsce to jest dobrym punktem widokowym. Panorama widokowa na południe obejmuje m.in. takie szczyty Beskidu Żywieckiego jak Pilsko, Rysianka, Romanka, oraz szczyty Beskidu Śląskiego.

Szlak turystyczny

Przyborów – Czoło – Miziowy Groń – Kalików Groń – Jaworzyna – Mędralowa Zachodnia. Czas przejścia 2.20 h, ↓ 1.45 h

Czoło - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.